หน้า 5 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

แกลเลอรีของลักษณะพิเศษของการเปลี่ยน

บรรยายภาพ 1 ลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนบางชนิดจะแสดงบน Ribbon
บรรยายภาพ 2 สำหรับลักษณะพิเศษเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม
บรรยายภาพ 3 แกลเลอรีที่ครบถ้วนของลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนจะปรากฏขึ้น ชี้ไปยังลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อดูตัวอย่างบนภาพนิ่ง คลิกลักษณะพิเศษนั้นเพื่อนำไปใช้

เมื่อ PowerPoint มีตัวเลือกหลายตัวสำหรับบางสิ่ง เช่น ลักษณะสำหรับรูปร่างหรือชนิดของอักษรศิลป์หรือลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว จะมีเพียงบางตัวเลือกที่แสดงบน Ribbon เมื่อต้องการดูแกลเลอรี แบบเต็มของตัวเลือก ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ดังที่แสดงในรูปภาพ

เหตุผลสำหรับแสดงตัวอย่าง     เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนรูปขนาดย่อแกลเลอรี (อยู่เหนือ) คุณจะเห็นรูปร่างหรือคุณลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวว่าจะมีรูปลักษณ์อย่างไรเมื่อนำไปใช้ ถ้าคุณไม่ชอบ จะไม่มีสิ่งใดที่จะเลิกทำดังกล่าว ให้อยู่เหนือรูปขนาดย่ออื่นแล้วคลิกเฉพาะรายการที่คุณต้องการนำไปใช้

หน้า 5 จาก 31ย้อนกลับถัดไป