หน้า 30 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

คำสั่งแปลง

บรรยายภาพ 1 เมื่อเปิดงานนำเสนอแล้ว ให้คลิก แปลง เพื่อบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบแฟ้มใหม่
บรรยายภาพ 2 จะมีข้อความปรากฏเพื่ออธิบายว่าคำสั่ง แปลง จะทำอะไรบ้าง คลิก ตกลง เพื่อทำคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์

วิธีหนึ่งที่จะบันทึกงานนำเสนอเก่าในรูปแบบใหม่คือการใช้คำสั่ง แปลง ใน PowerPoint 2007 สิ่งที่เกิดขึ้นคือ PowerPoint จะทำการ "แทนที่" แฟ้มงานนำเสนอเก่าโดยแปลงให้เป็นรูปแบบใหม่ จากนั้นแฟ้มก็จะไม่เป็นรูปแบบเก่าอีกต่อไป

เมื่อต้องการใช้คำสั่ง ให้คุณเปิดงานนำเสนอ คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม และคลิก แปลง

ชนิดแฟ้มเพิ่มเติม

PowerPoint 2007 มีชนิดแฟ้มเพิ่มเติมที่คุณสามารถเลือกเพื่อบันทึกงานนำเสนอ ตัวอย่างเช่น มีชนิดแฟ้มใหม่ที่พร้อมใช้สำหรับงานนำเสนอที่มีแมโคร ให้ดูที่บัตรอ้างอิงด่วนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อดีของรูปแบบแฟ้มใหม่

ความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมากขึ้น

ขนาดแฟ้มที่เล็กลงและการกู้คืนแฟ้มที่ได้รับความเสียหายที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

การรวมที่ง่ายขึ้น

ถูกทุกข้อ

คุณได้บันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 2007 ในรูปแบบใหม่ และคุณต้องการให้ผู้ร่วมงานของคุณซึ่งจะทำงานกับงานนำเสนอนี้โดยใช้ PowerPoint 2003 สามารถแก้ไขงานนำเสนอได้ครบถ้วนทุกคุณสมบัติ อยากทราบว่าสิ่งหลักๆ ที่ผู้ร่วมงานของคุณจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถเปิดและทำงานบนงานนำเสนอที่อยู่ในรูปแบบใหม่ได้มีอะไรบ้าง

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

แพคความเข้ากันได้

คำสั่ง แปลง

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้มีหน้าที่อะไร

แจ้งให้คุณทราบว่าองค์ประกอบต่างๆ ของ PowerPoint 2007 จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบเก่า

แจ้งให้คุณทราบว่าคุณสามารถเปิดงานนำเสนอที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ใน PowerPoint 2007 ได้หรือไม่

ตรวจสอบเพื่อดูว่าผู้ที่คุณต้องการให้ใช้แฟ้มร่วมกับคุณมีการติดตั้งแพคความเข้ากันได้หรือไม่

คุณกำลังจะเปิดแฟ้ม PowerPoint และคุณเห็นชื่อแฟ้มสองแฟ้มต่อไปนี้ Annual Report.ppt และ Annual Report.pptx อยากทราบว่าแฟ้มใดใช้รูปแบบใหม่ของ PowerPoint 2007

Annual Report.pptx

Annual Report.ppt

หน้า 30 จาก 31ย้อนกลับถัดไป