หน้า 29 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

ตัวอย่างก่อนและหลังของอักษรศิลป์

บรรยายภาพ 1 โลโก้อักษรศิลป์ที่สร้างใน PowerPoint 2003
บรรยายภาพ 2 โลโก้เดียวกันเมื่อเปิดใน PowerPoint 2007 จะถูกแปลงโฉมในทันที

คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ต่อไปนี้ กล่าวคือ คุณเปิดงานนำเสนอรุ่นเก่าใน PowerPoint 2007 คุณไม่ได้เพิ่มคุณลักษณะใดๆ ของ PowerPoint 2007 ลงในงานนำเสนอดังกล่าว และเมื่อคุณจะทำการบันทึกงานนำเสนอ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ก็ปรากฏขึ้น โดยแจ้งว่าจะไม่สามารถแก้ไขคุณลักษณะของ PowerPoint 2007 ได้ถ้าคุณบันทึกในรูปแบบเก่า

อะไรนะ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดรูปแบบและองค์ประกอบบางอย่างจะได้รับการปรับรุ่นโดยอัตโนมัติโดย PowerPoint 2007 ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงดูดีเช่นเดียวกับที่ PowerPoint สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

ตัวอย่างที่เห็นได้คืออักษรศิลป์ ถ้างานนำเสนอรุ่นเก่ามีอักษรศิลป์อยู่ภายในอักษรศิลป์จะได้รับการปรับรุ่นเพื่อให้สามารถใช้งานลักษณะพิเศษล่าสุดซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ใน PowerPoint 2007 ได้ วิธีการเดียวกันนี้ได้นำไปใช้กับลักษณะพิเศษสามมิติและเงา

ถ้าคุณบันทึกแฟ้มที่ได้รับการปรับรุ่นอย่างในกรณีนี้ในรูปแบบเก่า แฟ้มดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขได้ในรูปของวัตถุอักษรศิลป์อีกต่อไป แต่จะถูกแปลงเป็นรูปภาพแทน อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถเข้าไปแตะต้องอักษรศิลป์ใน PowerPoint รุ่นเก่าได้ อักษรศิลป์จะยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อให้ทำการแก้ไขเมื่อแฟ้มดังกล่าวถูกเปิดขึ้นอีกครั้งใน PowerPoint 2007 เช่นเดียวกับกราฟิกในตัวอย่างก่อนหน้านี้

หน้า 29 จาก 31ย้อนกลับถัดไป