หน้า 28 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

กราฟิก SmartArt ที่สร้างใน PowerPoint 2007

บรรยายภาพ 1 กราฟิก SmartArt ใน PowerPoint 2007: ความสามารถในการแก้ไขแบบเต็ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือกรูปร่างแต่ละอันเพื่อเปลี่ยนแปลงและใช้เครื่องมือ SmartArt ทั้งหมดได้
บรรยายภาพ 2 กราฟิก SmartArt ที่บันทึกเป็นรุ่นก่อน: คุณสามารถเลือกกราฟิก SmartArt โดยรวมทั้งหมดได้เท่านั้น และทำสิ่งต่างๆ เช่น เติมสีพื้นหรือปรับขนาด คุณอาจสูญเสียลักษณะพิเศษบางอย่างที่เห็น เช่น การเรืองแสงหรือการยกนูน

คุณควรจะบันทึกในรูปแบบเก่าถ้าใครบางคนจำเป็นต้องทำงานในแฟ้มซึ่งไม่มี PowerPoint 2007 หรือชุดปรับความเข้ากันได้สำหรับเปิดแฟ้ม PowerPoint 2007

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ได้แสดงให้ทราบว่ากราฟิกใหม่จะกลายเป็นวัตถุหนึ่งรายการ เช่น รูปภาพ และดังนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้างานนำเสนอถูกบันทึกในรูปแบบเก่า

ผู้ที่เปิดแฟ้มนี้ใน PowerPoint 2003 จะเห็นกราฟิก PowerPoint 2007 ที่มีความถูกต้องสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เธอไม่สามารถแก้ไขรูปร่างแต่ละรูปในกราฟิกดังกล่าวได้ เธอสามารถเพิ่มสีเติมพื้นหลังที่ด้านหลังกราฟิกได้ หรือนำคำสั่งอื่นที่เกี่ยวกับรูปภาพไปใช้ และปรับขนาดกราฟิกได้ แต่เธอไม่สามารถทำงานกับส่วนใดๆ ของกราฟิกเพื่อเปลี่ยนแปลงเค้าโครง ข้อความ ลักษณะรูปร่างของกราฟิก หรือสิ่งอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันได้

"การแปลงรูปแบบกลับไปกลับมา"     ถ้าโดยปกติแล้วผู้ที่ทำงานใน PowerPoint รุ่นเก่าไม่ได้เข้าไปใช้กราฟิก กราฟิกจะสามารถรักษาคุณสมบัติของ PowerPoint 2007 ทั้งหมดไว้ได้ ดังนั้น เมื่อเปิดกราฟิกใหม่อีกครั้งใน PowerPoint 2007 กราฟิกดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้เต็มรูปแบบ

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในกราฟิกเมื่ออยู่ในรุ่นเก่า เช่น การชะล้างรูปภาพ กราฟิกจะกลายเป็นวัตถุหนึ่งรายการ และดังนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อเปิดขึ้นอีกครั้งใน PowerPoint 2007

หน้า 28 จาก 31ย้อนกลับถัดไป