หน้า 27 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้และข้อความของตัวตรวจสอบ

กล่องโต้ตอบ 'ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้' จะแสดงรายการของสิ่งที่จะได้รับผลกระทบถ้าคุณบันทึกเป็นรูปแบบที่เก่ากว่า คลิกที่การเชื่อมโยงวิธีใช้เพื่อดูคำจำกัดความของข้อความ สรุป

งานนำเสนอทั้งหมดที่คุณมีซึ่งสร้างขึ้นใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้จะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่

ไม่มีปัญหาใดๆ ในการเปิดและแก้ไขงานนำเสนอรุ่นเก่าใน PowerPoint 2007 สิ่งที่คุณต้องตัดสินใจคือ จะเก็บงานนำเสนอในรูปแบบเดิมหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบใหม่

PowerPoint 2007 จะช่วยคุณในการตัดสินใจ โดยวิธีการมีดังนี้

การตรวจสอบความเข้ากันได้

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอขึ้นมา PowerPoint 2007 จะจดจำงานนำเสนอดังกล่าวว่าอยู่ในรูปแบบเก่า ดังนั้นในเบื้องหลังการทำงาน PowerPoint 2007 จะรับทราบถึงทุกสิ่งที่คุณเพิ่มลงในแฟ้ม เช่น กราฟิก SmartArt ใหม่ที่มีแสงระยิบระยับซึ่งอาจจะไม่ทำงานเหมือนกันทั้งหมดในรูปแบบเก่า

จากนั้น เมื่อคุณคลิก บันทึก PowerPoint จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ตัวตรวจสอบนี้จะแจ้งรายละเอียดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์ประกอบของ PowerPoint 2007 ถ้าคุณบันทึกแฟ้มในรูปแบบเดิมของแฟ้ม กล่าวคือ PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt) (รูปภาพจะแสดงรายละเอียดของขั้นตอนนี้)

คุณสามารถยกเลิกตัวตรวจสอบและเลือกรูปแบบใหม่ได้ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น หรือคุณสามารถเลือกทำต่อไปและบันทึกในรูปแบบเก่า เราจะดูรายละเอียดของตัวเลือกดังกล่าวในส่วนต่อไป

หน้า 27 จาก 31ย้อนกลับถัดไป