หน้า 26 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

ข้อความพร้อมท์คุณให้ดาวน์โหลดตัวแปลง

ข้อความนี้จะพร้อมท์คุณให้ดาวน์โหลดตัวแปลงที่จะให้คุณสามารถเปิดแฟ้ม PowerPoint 2007 ใน PowerPoint รุ่นที่เก่ากว่าได้

คุณเพิ่งบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบใหม่ แต่ผู้ร่วมงานของคุณซึ่งต้องทำงานกับงานนำเสนอดังกล่าวกำลังใช้ PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้ อยากทราบว่าเธอจะสามารถเปิดแฟ้ม PowerPoint 2007 ได้หรือไม่

ได้ สมมติว่าผู้ร่วมงานของคุณกำลังทำงานใน PowerPoint 2000 เมื่อเธอคลิกเพื่อเปิดงานนำเสนอดังกล่าว ถ้าการติดตั้ง Office 2000 ของเธอมี Service Pack และการปรับปรุงรุ่นล่าสุดรวมอยู่ด้วย เธอจะถูกถามว่าต้องการดาวน์โหลด ตัวแปลง ที่จะอนุญาตให้เธอเปิดงานนำเสนอของคุณหรือไม่

งานนำเสนอที่เธอเห็นอาจมีลักษณะไม่เหมือนกันทั้งหมดกับงานนำเสนอที่คุณสร้างขึ้น ถ้างานนำเสนอดังกล่าวมีคุณลักษณะจาก PowerPoint 2007 ซึ่งเธอไม่มี แต่เธอสามารถเปิด แก้ไข และบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบสำหรับ PowerPoint 2007 ได้

หมายเหตุ

  • ชื่อทางการของตัวแปลงคือ Microsoft Office Compatibility Pack for 2007 Office Word, Excel, and PowerPoint File Formats ซึ่ง Microsoft ให้ใช้ได้ฟรี
  • แพคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007 ใช้ได้กับ Office 2003 SP1, Office XP SP3 และ Office 2000 SP3 เท่านั้น และทำงานกับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้เท่านั้น นั่นคือ Windows Server 2003, Windows XP SP1 และ Windows 2000 SP4

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่บัตรอ้างอิงด่วนในตอนท้ายของหลักสูตรนี้

หน้า 26 จาก 31ย้อนกลับถัดไป