หน้า 25 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

รูปแบบแฟ้มใหม่ในกล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น'


PowerPoint จะบันทึกงานนำเสนอใหม่ในรูปแบบใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูว่าแฟ้มของคุณจะถูกบันทึกเป็นรูปแบบใดได้โดยดูที่กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น (คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม และบนเมนู คลิก บันทึกเป็น)

ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ดูที่กล่อง บันทึกเป็นชนิด รูปแบบแฟ้มใหม่จะอยู่ที่นั่นตามค่าเริ่มต้น ซึ่งเรียกว่า งานนำเสนอ PowerPoint (ในรุ่นก่อนเรียกว่า งานนำเสนอ)

หมายเหตุ    ถ้าคุณตั้งค่าให้ Microsoft Windows แสดงนามสกุลแฟ้ม (กลุ่มอักษรในชื่อแฟ้มที่ตามหลังจุด) คุณจะเห็นนามสกุลของแฟ้มสำหรับชนิดแฟ้มแบบนี้ PowerPoint Presentation (*.pptx) "x" ตัวสุดท้ายหมายความว่านี่เป็นแฟ้ม PowerPoint 2007

ชื่อของงานนำเสนอที่คุณบันทึกในรูปแบบใหม่รวมทั้งนามสกุลแฟ้มจะเป็นดังนี้ Annual Report.pptx

หน้า 25 จาก 31ย้อนกลับถัดไป