หน้า 24 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

คุณประโยชน์บางประการของรูปแบบแฟ้มใหม่


รูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ Office Open XML แบบใหม่ ซึ่งยึดตามภาษาโปรแกรม XML (Extensible Markup Language)

คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจ XML ซึ่งเป็นรายละเอียดเบื้องหลัง เพียงแต่ให้ทราบว่ารูปแบบใหม่นั้นเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับ PowerPoint ต่อไปนี้คือคุณประโยชน์หลักของรูปแบบแฟ้มใหม่

งานนำเสนอที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น     งานนำเสนอที่มีโค้ด แมโคร หรือตัวควบคุมที่ไม่ต้องการจะสามารถถูกระบุและบล็อกได้อย่างง่ายดาย

แฟ้มที่มีขนาดลดลง     งานนำเสนอจะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัยของข้อมูลที่ปรับปรุงขึ้น     ข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลและทางธุรกิจสามารถเอาออกได้ง่ายขึ้น

การกู้คืนแฟ้มที่เสียหายซึ่งได้รับการปรับปรุงแล้ว     แฟ้มยังสามารถเปิดได้แม้ว่าบางส่วนของแฟ้มจะเสียหาย

การรวมที่ง่ายดายขึ้น     เนื้อหางานนำเสนอสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นและเปิดในโปรแกรมอื่นได้

หน้า 24 จาก 31ย้อนกลับถัดไป