หน้า 23 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

ภาพนิ่ง PowerPoint

PowerPoint มีรูปแบบแฟ้มใหม่ ดูว่ารูปแบบใหม่นี้มีผลอย่างไรกับการใช้งานนำเสนอร่วมกัน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งใน PowerPoint 2007 ก็คือรูปแบบแฟ้มใหม่ สิ่งนี้ให้อะไรแก่คุณบ้าง

ประการแรก รูปแบบใหม่นี้มีข้อดีหลายอย่าง รวมถึงขนาดแฟ้มที่เล็กลงและความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับงานนำเสนอของคุณที่มีมากขึ้น

คุณจะไม่ประสบปัญหาในการเปิดและแก้ไขงานนำเสนอรุ่นเก่าใน PowerPoint 2007 แต่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟ้มจะมีผลกระทบต่องานนำเสนอที่ใช้ร่วมกันระหว่าง PowerPoint 2007 และรุ่นเก่า

ลองมาดูวิธีที่ผู้ซึ่งไม่มี PowerPoint 2007 สามารถเปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2007 ของคุณและทำงานในงานนำเสนอดังกล่าวได้ตามปกติ

แล้วตามด้วยการแปลงงานนำเสนอรุ่นเก่าให้เป็นรูปแบบใหม่ พบกับรายละเอียดที่สำคัญได้ในบทต่อไป

หน้า 23 จาก 31ย้อนกลับถัดไป