หน้า 22 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน PowerPoint' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดการดาวน์โหลด: 27 กิโลไบต์ (<1 นาทีที่ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


เมื่อคุณจะใช้คำสั่ง ให้ใช้ Ribbon เพื่อทำสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการสร้างงานนำเสนอ

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint งานนำเสนอแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดใน PowerPoint โดยจะมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น หมายเหตุ     คุณต้องมี PowerPoint 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


คุณได้นำชุดรูปแบบไปใช้กับภาพนิ่งของคุณแต่คุณอยากได้ลักษณะแบบอักษรอื่น คุณควรทำอย่างไร

ไปที่ต้นแบบภาพนิ่งและเปลี่ยนแปลงแบบอักษรที่นั่น

เลือกภาพนิ่งทั้งหมด บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก แบบอักษร และเลือกชุดของลักษณะแบบอักษรอื่นสำหรับชื่อเรื่องและเนื้อความของคุณ

บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก แบบอักษร และเลือกชุดของลักษณะแบบอักษรอื่นสำหรับชื่อเรื่องและเนื้อความของคุณ

คุณกำลังเพิ่มภาพนิ่งใหม่แต่คุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะใส่ข้อความหรือกราฟิกหรือทั้งสองอย่างบนภาพนิ่งนี้หรือไม่ เค้าโครงภาพนิ่งชนิดใดที่คุณควรเลือก

เฉพาะชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่องและเนื้อหา

ชื่อเรื่องและข้อความ

คุณอยากเพิ่มลักษณะพิเศษเรืองแสงรอบรูปภาพที่คุณแทรก คุณจะหาลักษณะพิเศษนี้ได้ที่ใด

บนแท็บ รูปแบบ ภายใน เครื่องมือการวาด

บนแท็บ รูปแบบ ภายใน เครื่องมือรูปภาพ

บนแท็บ รูปแบบ ภายใน เครื่องมือ SmartArt

คุณสร้างงานนำเสนอเสร็จสิ้นแล้วและต้องการเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกด ตัวตรวจสอบการสะกดอยู่ที่ใดบน Ribbon

แท็บ ตรวจทาน

แท็บ หน้าแรก

แท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ใช้กับ PowerPoint ทั้งหมด เช่น การปิดหรือเปิดใช้งานตัวตรวจสอบการสะกด อะไรเป็นขั้นตอนแรก

คลิก ปุ่ม Microsoft Office และชี้ไปที่ จัดเตรียม

คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

หน้า 22 จาก 31ย้อนกลับถัดไป