หน้า 21 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

ตัวเลือกเมนูที่รวม 'แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์'

บรรยายภาพ 1 ชี้ไปที่ พิมพ์ เพื่อเปิด แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
บรรยายภาพ 2 เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความกว้างของโปรแกรม ให้คลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

เมื่อต้องการเข้าสู่ตัวเลือกการพิมพ์และการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม คุณสามารถเลือกสีที่พิมพ์และตั้งค่าตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษในแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้เหมือนเช่นเคย

ยังมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำจากเมนูนี้ ตัวอย่างเช่น คุณจะพบคำสั่ง แพคเกจสำหรับซีดี ที่นี่ ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับคัดลอกงานนำเสนอและแฟ้มอื่นๆ ที่คุณต้องการไปยังซีดีหรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ปรับ PowerPoint ให้เป็นแบบส่วนบุคคล     เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมทั้งหมดของคุณ เช่น มุมมอง PowerPoint เริ่มต้นและไม่ว่าตัวตรวจสอบการสะกดจะเปิดหรือปิด ให้คลิก ตัวเลือกของ PowerPoint ที่ด้านล่างของเมนูนี้ ซึ่งเป็นที่ที่คุณใช้ค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มลงใน แถบเครื่องมือด่วน

หน้า 21 จาก 31ย้อนกลับถัดไป