หน้า 16 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

การแทรกรูปภาพโดยใช้ไอคอนในเค้าโครงและใช้เครื่องมือรูปภาพ


บางทีคุณอาจกำลังใส่ภาพถ่ายของผู้บริหารของบริษัท หรือคุณต้องการภาพตัดปะเพื่อให้เนื้อหาของภาพนิ่งดูเด่นขึ้น ดังที่คุณเห็นในส่วนก่อนหน้า คุณสามารถแทรกรูปภาพจากภาพนิ่งจากภายในตัดยึดเนื้อหาได้ ภาพประกอบทางซ้ายแสดงวิธีการดังกล่าว

บรรยายภาพ 1 เมื่อต้องการแทรกรูปภาพของคุณเอง ให้คลิกไอคอน แทรกรูปภาพจากแฟ้ม
บรรยายภาพ 2 เมื่อต้องการแทรกภาพตัดปะ ให้คลิกไอคอน ภาพตัดปะ
บรรยายภาพ 3 รูปภาพจะถูกวางตำแหน่งภายในเส้นขอบตัวยึด
บรรยายภาพ 4 เมื่อรูปภาพของคุณถูกแทรกแล้ว ถ้าหากคุณต้องการปรับขนาดหรือใส่ลักษณะพิเศษจะทำอย่างไร ขั้นแรก ให้เลือกรูปภาพบนภาพนิ่ง
บรรยายภาพ 5 เครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏบน Ribbon ให้คลิกแท็บ รูปแบบ แล้วใช้ปุ่มและตัวเลือกที่นั่นเพื่อทำงานกับรูปภาพ คุณสามารถทำให้รูปภาพมีขอบสี่เหลี่ยมหรือขอบโค้ง มีเงาหรือเรืองแสง เพิ่มเส้นขอบสี ครอบตัดหรือปรับขนาดรูป และอื่นๆ

การแทรกรูปภาพจากภาพนิ่งเองก็ทำได้สะดวก ซึ่งเป็นวิธีที่ดีอย่างยิ่งหากคุณมีตัวยึดมากกว่าหนึ่งตัวบนภาพนิ่ง เนื่องจากเวลาที่คุณแทรกโดยใช้ไอคอนภาพนิ่ง รูปภาพจะอยู่ภายในตัวยึดเดียวกัน

(ถ้าคุณต้องการแทรกรูปภาพโดยใช้ไอคอนภาพนิ่งแต่คุณไม่มีชนิดของตัวยึดที่ถูกต้อง จะง่ายกว่าถ้าเปลี่ยนเค้าโครง คุณจะเห็นวิธีทำให้เซสชันการฝึกปฏิบัติ)

อย่าลืมแท็บ แทรก     คุณสามารถใช้แท็บ แทรก เพื่อแทรกรูปภาพได้ด้วย รวมทั้งใช้แทรกองค์ประกอบอื่นๆ จำนวนมากของภาพนิ่ง ข้อแตกต่างประการเดียวในการใช้วิธีนี้ก็คือบางครั้ง PowerPoint ต้องเดาว่าตัวยึดชนิดใดที่คุณต้องการให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในนั้น

หน้า 16 จาก 31ย้อนกลับถัดไป