หน้า 15 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

ชนิดเค้าโครงที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเพิ่มภาพนิ่ง

เลือกเค้าโครงเมื่อคุณเพิ่มภาพนิ่งใหม่
บรรยายภาพ 1 บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้างภาพนิ่ง ด้านล่างของไคอนภาพนิ่ง
บรรยายภาพ 2 คลิกเค้าโครงเพื่อแทรกภาพนิ่งที่มีเค้าโครงนั้น

ถ้าคุณทำแบบฝึกปฏิบัติของบทเรียนแรก คุณได้แทรกภาพนิ่งใหม่ที่ใช้เค้าโครงโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกเค้าโครงก่อนแทรกภาพนิ่งได้ เมื่อต้องการทำดังกล่าว ให้คลิก สร้างภาพนิ่ง ที่ด้านล่างของไอคอนภาพนิ่งบนแท็บ หน้าแรก ซึ่งจะแสดงตัวเลือกเค้าโครงให้เห็น

เค้าโครงใน PowerPoint 2007 เสถียรภาพมากกว่าแต่ก่อน หลายเค้าโครงมีตัวยึด "เนื้อหา" ที่คุณสามารถใช้สำหรับข้อความหรือกราฟิกได้ ตัวอย่างเช่นเค้าโครง ชื่อเรื่องและเนื้อหา โดยที่ตรงกลางของตัวยึดตัวหนึ่งจะมีชุดไอคอนนี้

ไอคอนในเค้าโครงชื่อเรื่องและเนื้อหา

คลิกไอคอนใดๆ เพื่อแทรกชนิดของเนื้อหานั้น เช่น ตาราง แผนภูมิ กราฟิก SmartArt รูปภาพจากแฟ้ม ชิ้นภาพตัดปะ หรือแฟ้มวิดีโอ หรือละเว้นไอคอนแล้วพิมพ์ข้อความที่เค้าโครงนี้สนับสนุนด้วย

หน้า 15 จาก 31ย้อนกลับถัดไป