หน้า 14 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

แกลเลอรีลักษณะพื้นหลังบนแท็บ 'ออกแบบ'

วิธีแก้ไขชุดรูปแบบ
บรรยายภาพ 1 ใช้แกลเลอรี สีแบบอักษร และ ลักษณะพิเศษ ทั้งหมดนี้อยู่บนแท็บ ออกแบบ
บรรยายภาพ 2 ดูที่ ลักษณะพื้นหลัง อื่นๆ ตัวเลือกนี้ใช้สีของชุดรูปแบบ
บรรยายภาพ 3 ชี้ไปที่รูปขนาดย่อเพื่อดูการแสดงตัวอย่างพื้นหลังแบบอื่น
บรรยายภาพ 4 เมื่อต้องการนำพื้นหลังของคุณเองไปใช้ เช่น รูปถ่าย ให้คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

ชุดรูปแบบที่คุณเลือกเป็นการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่จะสนุกตรงไหนถ้าคุณไม่สามารถทำการปรับแต่งในบางจุดได้ แท็บ ออกแบบ จะมีแกลเลอรีอื่นๆ อีก ในกรณีที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนชุดรูปแบบ

แต่ละแกลเลอรีจะแสดงตัวอย่างบนภาพนิ่งขณะที่คุณวางตัวชี้เมาส์บนตัวเลือกแกลเลอรี

สี     มีชุดของสีสำหรับชุดรูปแบบที่พร้อมใช้งานทุกชุด คุณสามารถเลือกสีของชุดรูปแบบของคุณและทำการปรับเปลี่ยนสีได้ทุกสี

แบบอักษร     คลิกตัวอย่างใดก็ได้จากแกลเลอรี แบบอักษร เพื่อนำไปใช้กับภาพนิ่ง ตัวอย่างแต่ละรายการจะมีแบบอักษรสำหรับข้อความชื่อเรื่องและแบบอักษรสำหรับเนื้อความ

ลักษณะพิเศษ     เป็นชุดของลักษณะพิเศษที่มองเห็นได้สำหรับรูปร่างต่างๆ เช่น การเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือรูปแบบสามมิติ (3-D)

ลักษณะพื้นหลัง    ค่อยๆ เปลี่ยนพื้นหลังของชุดรูปแบบขณะที่ยังคงอยู่ภายในชุดของสีของชุดรูปแบบ โดยจะมีการแสดงตัวอย่างเป็นรูปภาพ

หน้า 14 จาก 31ย้อนกลับถัดไป