หน้า 13 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

แท็บ 'ออกแบบ' แสดงตัวเลือกชุดรูปแบบ

เมื่อต้องการดูว่าชุดรูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไร
บรรยายภาพ 1 วางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบที่แสดงไว้นี้มีชื่อว่า ไหลเวียน)
บรรยายภาพ 2 และตัวอย่างชุดรูปแบบจะปรากฏบนภาพนิ่ง
บรรยายภาพ 3 คลิกลูกศร เพิ่มเติม สำหรับแกลเลอรีชุดรูปแบบฉบับเต็มและการเชื่อมโยงไปยังชุดรูปแบบออนไลน์ต่างๆ

เพเมื่อคุณต้องการมองเห็นได้ว่าเนื้อหาของคุณทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ให้เลือก ชุดรูปแบบ สำหรับงานนำเสนอตั้งแต่แรกเริ่ม วิธีดังกล่าวช่วยให้คุณมองเห็นได้ว่าสีของชุดรูปแบบจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบนบางสิ่งบางอย่างที่คุณเพิ่มลงไป เช่น แผนภูมิหรือตาราง

ในแง่ของการออกแบบภาพนิ่ง ชุดรูปแบบจะให้รูปลักษณ์และความรู้สึกของงานนำเสนอ โดยการนำแบบพื้นหลัง เค้าโครงตัวยึด สี และลักษณะแบบอักษรไปใช้ในภาพนิ่งของคุณและองค์ประกอบภาพนิ่ง

แท็บ ออกแบบ คือที่ที่คุณสามารถเรียกใช้ชุดรูปแบบต่างๆ ได้ โดยแกลเลอรีที่มีลักษณะเหมือนแกลเลอรีสำหรับแม่แบบการออกแบบซึ่งคุณอาจจะเคยใช้ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้นที่นี่ภายใต้ ชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบแต่ละชุดจะมีชื่อซึ่งแสดงขึ้นในคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อคุณวางตัวชี้บนรูปขนาดย่อของชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบจะแสดงขึ้นในตัวอย่างชั่วคราวบนภาพนิ่งปัจจุบัน คุณจะเห็นลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบก่อนที่คุณจะนำไปใช้ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการเลิกทำในกรณีที่คุณไม่ชอบชุดรูปแบบดังกล่าว เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ออกจากรูปขนาดย่อ ภาพตัวอย่างจะหายไป

คลิกลูกศรทางด้านขวาของกลุ่ม ชุดรูปแบบ เพื่อดูตัวเลือกและข้อมูลเพิ่มเติม เช่น มีการใช้ชุดรูปแบบใดบ้าง (เนื่องจากคุณสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่ง) ในงานนำเสนอ และเพื่อดูการเชื่อมโยงไปยังชุดรูปแบบอื่นๆ  บน Office Online เป็นต้น

ชุดรูปแบบเดียวกันได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Office Word 2007 และ Microsoft Office Excel 2007 .

หน้า 13 จาก 31ย้อนกลับถัดไป