หน้า 12 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

ทางเลือกสำหรับการเริ่มงานนำเสนอใหม่

เมื่อต้องการเริ่มงานนำเสนอใหม่
บรรยายภาพ 1 คลิก ปุ่ม Microsoft Office
บรรยายภาพ 2 คลิก สร้าง บนเมนูที่เปิดอยู่
บรรยายภาพ 3 เลือกตัวเลือกในหน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ (ในที่นี้แสดงเฉพาะบางส่วนเท่านั้น)

เมื่อต้องการเริ่มงานนำเสนอใหม่ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิก สร้าง

ในหน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยภาพนิ่งว่างเปล่า หรือสร้างงานนำเสนอโดยใช้แม่แบบหรืองานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว

รูปแบบแฟ้มใหม่     PowerPoint 2007 จะบันทึกแฟ้มใหม่ในรูปแบบใหม่ คุณสามารถเปิดงานนำเสนอเก่าและบันทึกในรูปแบบใหม่ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟ้มจะมีผลกระทบต่องานนำเสนอที่ใช้ร่วมกันระหว่าง PowerPoint 2007 และ PowerPoint รุ่นเก่า บทเรียนสุดท้ายจะกล่าวถึงเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้ง

หน้า 12 จาก 31ย้อนกลับถัดไป