หน้า 10 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน PowerPoint' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดการดาวน์โหลด: 26 กิโลไบต์ (<1 นาทีที่ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ไปยังการฝึกปฏิบัติเพื่อทำงานด้วย Ribbon และมุมมองอื่นของ PowerPoint

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint งานนำเสนอแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดใน PowerPoint โดยจะมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น หมายเหตุ     คุณต้องมี PowerPoint 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


คุณต้องการใช้ปุ่มคัดลอกและวางเพื่อทำงานกับข้อความ แล้วคุณจะค้นหาปุ่มเหล่านั้นได้บนส่วนไหนของ Ribbon

แท็บ แทรก

แท็บ หน้าแรก

แถบเครื่องมือด่วน

ในกลุ่มใดบนแท็บ 'หน้าแรก' ที่คุณจะพบปุ่ม 'ระยะห่างบรรทัด' รูปปุ่ม

กลุ่ม แบบอักษร

กลุ่ม ย่อหน้า

กลุ่ม ภาพนิ่ง

คุณได้ทำการฝึกปฏิบัติมาแล้ว คุณจะซ่อนส่วนของ Ribbon ได้อย่างไร

คลิกปุ่ม ปิด ในมุมบนขวาของ Ribbon

คลิกสองครั้งที่แท็บใดๆ

คลิกสองครั้งที่แท็บที่แสดงอยู่

คุณเห็นแท็บบน Ribbon ที่คุณไม่ได้สังเกตมาก่อนที่เรียกว่า 'เครื่องมือการวาด' แท็บนี้มีไว้เพื่อทำอะไร

เพื่อช่วยให้คุณทำงานกับรูปร่าง

เพื่อช่วยคุณในการทำงานกับรูปภาพ

เพื่อช่วยคุณทำงานกับกราฟิก SmartArt เช่น แผนผังองค์กร

คุณได้เพิ่มคำสั่งสองสามรายการลงบนแถบเครื่องมือด่วน และเริ่มทำให้ด้านบนของหน้าต่างแน่น ขั้นตอนแรกในการแก้สถานการณ์นี้คืออะไร

เริ่มเอาคำสั่งบางคำสั่งบนแถบเครื่องมือออก

ด้วยตัวชี้ ให้ลากแถบเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

คลิกลูกศรทางขวาของแถบเครื่องมือด่วน

หน้า 10 จาก 31ย้อนกลับถัดไป