การตรวจการสะกดและไวยากรณ์

โปรแกรม Microsoft Office 2010 ทั้งหมดมาพร้อมกับความสามารถในการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในแฟ้มของคุณ ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ซึ่งมักเรียกว่า ตรวจการสะกด ตั้งอยู่บน Ribbon ในตำแหน่งที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมของคุณ

 เคล็ดลับ    กำหนด Ribbon เอง เพื่อวางปุ่มการสะกดไว้ในตำแหน่งที่คุณสามารถค้นหาได้ง่าย

คุณต้องการทำสิ่งใด


ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในครั้งเดียว

การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในแฟ้มพร้อมกันมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการตรวจทานข้อความของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ แล้วยืนยันการแก้ไขแต่ละรายการ

คุณสามารถแก้ข้อผิดพลาดแต่ละข้อที่โปรแกรมพบได้หลายวิธี

แสดงฉันต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้คำที่แนะนำคำใดคำหนึ่ง

 • เลือกคำในรายการ ข้อเสนอแนะ แล้วคลิก เปลี่ยน

แสดงฉันต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการเปลี่ยนคำด้วยตนเอง

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่มีในพจนานุกรม
 2. แก้ไขคำ
 3. คลิก เปลี่ยน

แสดงคำที่สะกดผิดเป็นคำที่ฉันต้องการใช้จริง ฉันต้องการให้โปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดรับรู้คำนี้และไม่แจ้งว่าคำนี้เป็นการสะกดผิดอีก

 • คลิก เพิ่ม หรือ เพิ่มในพจนานุกรม

แสดงฉันต้องการละเว้นคำที่สะกดผิดนี้และย้ายไปที่คำที่สะกดผิดถัดไป

 • คลิก ละเว้นหนึ่งครั้ง

แสดงฉันต้องการละเว้นอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำที่สะกดผิดนี้และย้ายไปที่คำที่สะกดผิดถัดไป

 • คลิก ละเว้นทั้งหมด

แสดงฉันมักจะทำความผิดพลาดเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นฉันต้องการให้โปรแกรมแก้ไขความผิดพลาดนี้ให้ฉันโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ฉันพิมพ์คำที่ผิดพลาดนี้

 • เลือกคำที่ถูกต้องในรายการ ข้อเสนอแนะ จากนั้นให้คลิก แก้ไขอัตโนมัติ
คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่


Access

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก การสะกด

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่ง การสะกด ของ Access

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Excel

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่ง การสะกด ของ Excel

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก การสะกด

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่ง การสะกด ของ InfoPath Designer

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การสะกด ให้คลิก การสะกด

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่ง การสะกด ของ OneNote

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. สร้างหรือเปิดข้อความอีเมล การนัดหมาย หรือที่ติดต่อ จากนั้นบนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่ง การสะกด ของ Outlook

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร
 3. เฉพาะใน Outlook หรือ Word หลังจากที่โปรแกรมทำเครื่องหมายการสะกดผิดเสร็จสิ้น โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ สำหรับข้อผิดพลาดแต่ละรายการ ให้เลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่ง การสะกด ของ PowerPoint

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนแท็บ Project ในกลุ่ม Proofing ให้คลิก Spelling

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่ง Spelling ใน Ribbon ของ Project

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม Spelling แล้วคลิก Add to Quick Access Toolbar บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก การสะกด

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่งการสะกดของ Publisher

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

SharePoint Workspace

 1. คลิกในพื้นที่ Rich Text ของรายการเครื่องมือพื้นที่ทำงานที่คุณได้เปิดไว้เพื่อทำการแก้ไข

ตัวอย่างเช่น คลิกในรายการการอภิปราย รายการแผ่นจดบันทึก หรือรายการโปรไฟล์ปฏิทิน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การสะกด หรือกด F7

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกด แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 หมายเหตุ   ในพื้นที่ Rich Text บางพื้นที่ใน SharePoint Workspace คำสั่งการสะกดจะไม่พร้อมใช้งานใน Ribbon ดังนั้นคุณจะต้องกด F7 เพื่อเปิดตัวตรวจสอบการสะกด เว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มคำสั่งนี้ลงในแถบเครื่องมือด่วนแล้ว

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนแท็บ Review ในกลุ่ม Proofing ให้คลิก Spelling

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่ง Spelling ของ Visio

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม Spelling แล้วคลิก Add to Quick Access Toolbar บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

แสดงรายการนี้อยู่ที่ใด

คำสั่ง การสะกด ของ Word

 เคล็ดลับ   คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม การสะกดและไวยากรณ์ แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บนเมนูทางลัด

 1. ถ้าโปรแกรมพบการสะกดผิด กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานจะปรากฏพร้อมกับคำที่สะกดผิดคำแรกที่พบโดยตัวตรวจสอบการสะกด
 2. หลังจากที่คุณแก้คำที่สะกดผิดแต่ละคำ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดถัดไป เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำอะไร
 3. เฉพาะใน Outlook หรือ Word หลังจากที่โปรแกรมทำเครื่องหมายการสะกดผิดเสร็จสิ้น โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ สำหรับข้อผิดพลาดแต่ละรายการ ให้คลิกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติและวิธีการเปิดและปิดการทำงาน

 หมายเหตุ 

 • ไม่มีตัวเลือกการตรวจการสะกดขณะพิมพ์ใน Access, Excel หรือ Project
 • การตรวจไวยากรณ์จะใช้งานได้เฉพาะใน Outlook และ Word

วิธีการทำงานของการตรวจการสะกดอัตโนมัติ

เมื่อคุณตรวจการสะกดโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์ คุณสามารถมั่นใจได้มากขึ้นว่าคุณจะไม่ต้องแก้ไขการสะกดผิดเป็นจำนวนมาก โปรแกรม Microsoft Office ของคุณสามารถทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดในขณะที่คุณทำงานเพื่อที่คุณจะสามารถมองเห็นได้ง่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คำที่สะกดผิดพร้อมเส้นหยักสีแดง

คุณสามารถคลิกขวาที่คำที่สะกดผิดเพื่อดูการแก้ไขที่แนะนำ

การแก้ไขที่แนะนำสำหรับคำที่สะกดผิด

การคลิกขวาที่คำจะให้ตัวเลือกต่างๆ แก่คุณ เช่น การเพิ่มคำลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้อยู่

วิธีการทำงานของการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ (Outlook และ Word เท่านั้น)

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติ Word และ Outlook จะทำเครื่องหมายไวยากรณ์และลักษณะที่อาจเป็นข้อผิดพลาดในขณะที่คุณทำงานในเอกสาร Word และในรายการของ Outlook ที่เปิดอยู่ (ยกเว้นบันทึกย่อ) ตามที่แสดงดังต่อไปนี้

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

คุณสามารถคลิกขวาที่ข้อผิดพลาดเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมได้

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่คลิกขวา

บนเมนูทางลัด การแก้ไขที่แนะนำอาจปรากฏขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะละเว้นข้อผิดพลาดหรือคลิก เกี่ยวกับประโยคนี้ เพื่อดูว่าเหตุใดโปรแกรมจึงพิจารณาว่าข้อความนั้นผิดพลาด

การเปิดหรือปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่


InfoPath

 1. บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด
 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก จดหมาย
 3. คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดใน Outlook ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์, ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะพิมพ์ และ ตรวจไวยากรณ์และการสะกด

 หมายเหตุ   ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์พร้อมใช้งานสำหรับรายการทั้งหมด ยกเว้น บันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร
 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร
 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร
 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ภายใต้ วิธีใช้ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ทั่วไป
 3. คลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไขเพจ
 4. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ตัวเลือกการสะกด
 5. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Visio

 1. คลิกแท็บ File
 2. ภายใต้ Help ให้คลิก Options แล้วคลิก Proofing
 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย Hide spelling errors

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Check Spelling as you type ด้วย

 หมายเหตุ   คุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Access, Excel และ Project

Word

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร
 3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจการสะกดอัตโนมัติและการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติสำหรับเอกสารที่เปิดอยู่ ให้ทำดังนี้
  1. ภายใต้ ข้อยกเว้นสำหรับ ให้คลิก ชื่อของแฟ้มที่เปิดในปัจจุบัน
  2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น และ ซ่อนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจการสะกดอัตโนมัติและการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติสำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างจากนี้เป็นต้นไป ให้ทำดังนี้

 1. ภายใต้ ข้อยกเว้นสำหรับ ให้คลิก เอกสารใหม่ทั้งหมด
 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น และ ซ่อนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น

 สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณปิดการตรวจการสะกดอัตโนมัติหรือการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติ สำหรับแฟ้มที่คุณใช้ร่วมกับบุคคลอื่น คุณอาจต้องแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงนี้

การแก้ไขอัตโนมัติ

ในบางโปรแกรม คุณยังสามารถใช้การแก้ไขอัตโนมัติเพื่อแก้ไขการสะกดอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์ได้โดยไม่ต้องยืนยันการแก้ไขแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ definately จากนั้นพิมพ์เว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรคตอนอื่น คุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติจะแทนที่คำที่สะกดผิดด้วยคำว่า definitely โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขการสะกดและการแทรกข้อความและสัญลักษณ์โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ตรวจซ้ำคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ตรวจก่อนหน้านี้และได้ละเว้นไป

ใน Word และ Outlook คุณสามารถบังคับให้ตรวจสอบคำและไวยากรณ์ที่คุณเลือกที่จะละเว้นไปก่อนหน้านี้ได้ใหม่ด้วยการทำดังต่อไปนี้

Word

 1. เปิดเอกสารที่ต้องการการตรวจสอบ
 2. คลิกแท็บ แฟ้ม
 3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก
 4. ภายใต้ เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word ให้คลิก ตรวจเอกสารใหม่
 5. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใหม่ ให้คลิก ใช่ เมื่อคุณพบกับข้อความต่อไปนี้: การดำเนินการนี้จะตั้งค่าตัวตรวจสอบการสะกดและตัวตรวจสอบไวยากรณ์ใหม่ เพื่อ Word จะได้ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ตรวจก่อนหน้านี้และเลือกที่จะละเว้นไปอีกครั้ง คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
 6. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังเอกสาร
 7. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

Outlook

 1. เปิดรายการ Outlook ที่ต้องการการตรวจสอบ

 หมายเหตุ    ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์จะไม่ตรวจสอบบันทึกย่อ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก
 3. คลิก จดหมาย แล้วคลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ
 4. ภายใต้ เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดใน Outlook ให้คลิก ตรวจสอบอีเมลอีกครั้ง

 หมายเหตุ    คุณคลิก ตรวจสอบอีเมลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายการปฏิทินอีกครั้งได้ด้วย

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใหม่ ให้คลิก ใช่ เมื่อคุณพบกับข้อความต่อไปนี้: การดำเนินการนี้จะตั้งค่าตัวตรวจสอบการสะกดและตัวตรวจสอบไวยากรณ์ใหม่ เพื่อ Outlook จะได้ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ตรวจก่อนหน้านี้และเลือกที่จะละเว้นไปอีกครั้ง คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
 2. คลิก ตกลง สองครั้งเพื่อกลับไปยังรายการ Outlook
 3. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010