เกี่ยวกับการเก็บบันทึกเสียงบรรยายเพื่อใช้ในงานนำเสนอ

คุณอาจต้องการเพิ่มการบรรยายในงานนำเสนอในกรณีต่อไปนี้

  • สำหรับงานนำเสนอที่เก็บไว้ในเว็บ
  • สำหรับการเก็บการประชุมเพื่อที่ผู้เสนอสามารถทบทวนการประชุมในภายหลัง และฟังข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นระหว่างการนำเสนอ
  • สำหรับงานนำเสนอภาพนิ่งที่ทำงานเอง

คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพงเพื่อใช้บันทึก หรือฟังการบรรยาย คุณสามารถบันทึกการบรรยายก่อนที่คุณจะเรียกใช้การนำเสนอภาพนิ่ง หรือคุณสามารถบันทึกคำบรรยายระหว่างงานนำเสนอของคุณ แล้วจึงใส่ข้อคิดเห็นของผู้ชมลงในการบันทึก

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีคำบรรยายตลอดการนำเสนอ คุณสามารถบันทึกข้อคิดเห็นลงบนภาพนิ่งที่เลือกไว้  เมื่อคุณบันทึกคำบรรยายเสร็จเรียบร้อย จะมีไอคอนเสียง รูปไอคอน ปรากฏขึ้นบนภาพนิ่งแต่ละภาพที่คุณบันทึกไว้ คุณสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อเล่นเสียง หรือตั้งค่าเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติ

เนื่องจากการบรรยายด้วยเสียงมีความสำคัญมากกว่าเสียงใดๆ ทั้งหมด ถ้าคุณแทรกเสียงอื่นเพื่อใช้เล่นงานนำเสนอโดยอัตโนมัติ คุณจะได้ยินเฉพาะเสียงบรรยายเท่านั้น

การตั้งเวลาแสดงภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ

ขณะที่คุณทำการบันทึก Microsoft PowerPoint จะบันทึกเวลาที่คุณใช้กับภาพนิ่งแต่ละภาพ คุณสามารถเลือกบันทึกเวลาในการใช้ภาพนิ่งพร้อมกับกับการบรรยาย หรือคุณสามารถตั้งค่าเวลาในการใช้ภาพนิ่งแยกออกจากการบรรยายได้ เวลาในการใช้ภาพนิ่งจะมีประโยชน์มากถ้าคุณต้องการเรียกใช้งานนำเสนอแบบอัตโนมัติ คุณสามารถปิดการตั้งเวลา เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ในงานนำเสนอ

การฝังตัว หรือการเชื่อมโยงการบรรยาย

คุณต้องเลือกใช้การฝังตัว หรือเชื่อมโยงการบรรยาย

  • ถ้าคุณฝังตัวการบรรยายของคุณ เสียงการบรรยายนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานนำเสนอ และจะทำงานควบคู่ไปกับงานนำเสนอนั้น อย่างไรก็ตาม การฝังตัวการบรรยายจะทำให้แฟ้มมีขนาดใหญ่ขึ้น 
  • ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มข้อมูลที่มีขนาดเล็กลง คุณสามารถเชื่อมโยงเข้ากับการบรรยายแทน แฟ้มจะถูกเก็บในตำแหน่งที่คุณระบุลงบนฮาร์ดไดร์ฟ และจะเล่นไปพร้อมกับงานนำเสนอ แต่ถ้าคุณนำเสนอการแสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณจะต้องนำแฟ้มเสียงที่เชื่อมโยงแล้ว และติดตั้งแฟ้มเสียงนั้นลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วย การเชื่อมโยงการบรรยายนี้สามารถเล่นได้เร็วกว่าการฝังตัว

การบรรยายร่วมกับบันทึกย่อ

เนื่องจากความต้องการของผู้ชมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างกัน จึงควรใส่บันทึกย่อไว้ในคำบรรยายของคุณด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อผู้ฟังที่หูหนวก หรือมีปัญหาในการรับฟัง หรือในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ฟังนั้นๆ ไม่มีการ์ดเสียง ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอเป็นเว็บเพจ (.htm) บันทึกย่อจะปรากฏใต้ภาพนิ่งแต่ละภาพขณะแสดง แต่ถ้าบันทึกงานนำเสนอเป็นแฟ้มงานนำเสนอ (.ppt) คุณจะสามารถพิมพ์บันทึกย่อนั้นออกมาให้ผู้ชมของคุณได้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, PowerPoint 2003, PowerPoint