เกี่ยวกับรูปแบบปฏิทิน วันที่ เวลาสำหรับภาษาพิเศษ

รูปแบบปฏิทิน วันที่ และเวลาสำหรับภาษาพิเศษจะใช้ได้ต่อเมื่อมีการสนับสนุนภาษาที่คุณต้องการใช้ผ่านทางการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office

คุณสามารถเลือกรูปแบบวันที่ และเวลาตามปฏิทินของภาษาที่คุณต้องการใช้ บางภาษามีตัวเลือกปฏิทินเพียงอย่างเดียว เช่น ญี่ปุ่นใช้ปฏิทินแบบตะวันตกเป็นปฏิทินค่าเริ่มต้นขณะเดียวกันก็มีปฏิทินสมัยจักรพรรดิญี่ปุ่นไว้ให้ด้วย ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้มีปฏิทินหลายรูปแบบให้เลือก คุณสามารถเลือกปฏิทินเฉพาะที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกรูปแบบวันที่ และเวลาที่สอดคล้องกับปฏิทินที่คุณเลือก

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, PowerPoint 2003, PowerPoint