การเพิ่มคลิปลงในเอกสารของคุณ

แสดงเพิ่มคลิปเดี่ยว

  1. ใน Microsoft Clip Organizer ให้เลือกคลิป (คลิป : แฟ้มมีเดียเดี่ยว ซึ่งมีทั้งรูป เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ ภาพยนตร์) ที่คุณต้องการเพิ่มลงในเอกสารที่เปิดอยู่ของคุณ
  2. ลากคลิปลงในเอกสารที่เปิดอยู่ของคุณ

แสดงเพิ่มหลายคลิป

กระบวนงานต่อไปนี้จะทำงานได้ต่อเมื่อคลิป (คลิป : แฟ้มมีเดียเดี่ยว ซึ่งมีทั้งรูป เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ ภาพยนตร์)ที่คุณต้องการเพิ่มทั้งหมดนั้นเป็นประเภทเดียวกัน

  1. ใน Microsoft Clip Organizer ให้เลือกคลิปที่คุณต้องการเพิ่มลงในเอกสารของคุณด้วยการคลิกคลิปเดี่ยวจากนั้นให้กดแป้น CTRL ขณะที่คุณคลิกคลิปเพิ่มเติม
  2. ลากคลิปนั้นลงในเอกสารที่เปิดอยู่ของคุณ

 หมายเหตุ   บางโปรแกรมจะเพิ่มครั้งละหนึ่งคลิปเท่านั้น ถ้าคุณพยายามแทรกหลายคลิปในโปรแกรมประยุกต์ใดโปรแกรมหนึ่งของโปรแกรมเหล่านี้ โปรแกรมจะแทรกเพียงคลิปที่เลือกครั้งสุดท้าย

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007