การนำเสนอแบบออนไลน์ด้วยบริการการนำเสนอ Office

คุณสามารถนำเสนองานของคุณจาก PowerPoint ได้ โดยใช้ บริการการนำเสนอ Office ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่ช่วยให้บุคคลอื่นสามารถติดตามงานนำเสนอของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์ของตนเองได้ ไม่ต้องติดตั้ง ใช้ บัญชี Microsoft ฟรีของคุณในการเริ่มต้นใช้งาน

ใน PowerPoint ให้ปิดงานนำเสนอที่เปิดอยู่ที่คุณไม่ต้องการแชร์

  1. คลิก ไฟล์ > แชร์ > นำเสนอแบบออนไลน์
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานผู้ชมระยะไกลเพื่อให้ดาวน์โหลดงานนำเสนอ

เปิดใช้งานผู้ชมระยะไกลเพื่อให้ดาวน์โหลดงานนำเสนอ

  1. คลิก นำเสนอแบบออนไลน์
  2. เมื่อต้องการส่งการเชิญเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ร่วมประชุม ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • คัดลอกลิงก์ – และวางไว้ในที่ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้
  • ส่งในอีเมล

 สิ่งสำคัญ    คุณจะไม่สามารถส่งอีเมลงานนำเสนอของคุณโดยตรงจาก PowerPoint บนเครื่องพีซี Windows RT แต่คุณสามารถเปิดโปรแกรมอีเมล สร้างอีเมลของคุณแล้วแนบงานนำเสนอแทนได้

เชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์

  1. เมื่อคุณพร้อมเริ่มงานนำเสนอของคุณ ให้คลิกที่ เริ่มการนำเสนอ
  2. ถ้าจะหยุดงานนำเสนอแบบออนไลน์ ให้กด Esc เพื่อออกจากมุมมองการนำเสนอสไลด์ จากนั้นที่แท็บ นำเสนอแบบออนไลน์ ให้คลิก สิ้นสุดการนำเสนอแบบออนไลน์

หยุดงานนำเสนอแบบออนไลน์

  1. ถ้าจะยืนยันว่าคุณต้องการหยุดงานนำเสนอ ให้คลิก สิ้นสุดการนำเสนอแบบออนไลน์

กล่องโต้ตอบหยุดการนำเสนอแบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มใช้งานหรือการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์:

   
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013