เปลี่ยนสีและสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ต้องการเปลี่ยนสี สไตล์ หรือขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือตัวเลขในงานนำเสนอ PowerPoint 2013 ใช่หรือไม่ หรือเปลี่ยนตัวเลขที่คุณต้องการให้เริ่มใช่หรือไม่ คุณมาถูกที่แล้ว

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหนึ่งๆ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหลายรายการ ให้เลือกข้อความในสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  2. คลิก หน้าแรก แล้วคลิกลูกศรบนปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและตัวเลข

  1. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข บนแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข (ขึ้นอยู่กับชนิดของรายการที่คุณกำลังทำงานด้วย) ให้เลือกการเปลี่ยนแปลงของสไตล์ที่คุณต้องการ เช่น
  • สไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข
  • สี
  • ขนาด (เพื่อปรับขนาดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข เพื่อให้มีขนาดที่สัมพันธ์กับข้อความของคุณ ให้คลิก ขนาด แล้วใส่เปอร์เซ็นต์)
  • หมายเลขเริ่มต้น (บนแท็บ ลำดับเลข ให้ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่อง เริ่มที่)
  • รูปภาพ (เพื่อใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย บนแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิก รูปภาพ และเลื่อนเพื่อค้นหารูปภาพ)
  • สัญลักษณ์ (เพื่อเพิ่มอักขระจากรายการสัญลักษณ์ไปยังแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข บนแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิก กำหนดเอง คลิกสัญลักษณ์ แล้วคลิก ตกลง คุณสามารถนำสัญลักษณ์ไปใช้ในสไลด์ของคุณจากรายการสไตล์ได้)
  • กราฟิก SmartArt (เพื่อแปลงรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่แล้วให้เป็น กราฟิก SmartArt ให้คลิก หน้าแรก > แปลงเป็น SmartArt)

 บันทึกย่อ    PowerPoint ไม่สนับสนุนรายการลำดับเลขแบบทศนิยม

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข ให้ดูที่ลิงก์ ดูเพิ่มเติม บนหน้านี้ และดูที่บทความต่อไปนี้

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013