ทำงานกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ

เมื่อต้องการทำงานร่วมกันใน PowerPoint Online ให้บันทึกงานนำเสนอของคุณในบริการออนไลน์ เช่น OneDrive และคุณก็จะสามารถแก้ไขงานนำเสนอในเวลาเดียวกันกับบุคคลอื่นได้ แก้ไขงานนำเสนอเหมือนที่คุณทำตามปกติ และถ้ามีผู้อื่นกำลังแก้ไขอยู่ด้วย PowerPoint Online จะแจ้งให้คุณทราบ

  1. ใน OneDrive ให้คลิกเพื่อเปิดไฟล์ที่คุณต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  2. ภายใต้ แก้ไขงานนำเสนอ ให้คลิก แก้ไขใน PowerPoint Online

    เปิดใน PowerPoint Online
  3. เริ่มทำงานบนงานนำเสนอของคุณ


 หมายเหตุ 

  • ถ้ามีผู้อื่นทำงานบนงานนำเสนอในเวลาเดียวกัน คุณจะเห็นไอคอน การเขียนร่วม จำนวนผู้เขียนที่ทำงานบนงานนำเสนอ และตัวเลขในแถบสถานะ ซึ่งจะบอกคุณว่ามีผู้อื่นที่ทำงานบนงานนำเสนอนั้นกี่คน คลิกลูกศรลงถัดจากไอคอนการเขียนร่วมเพื่อดูว่าใครกำลังทำงานบนงานนำเสนอบ้าง
  • เมื่อมีคนแก้ไขงานนำเสนอโดยไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive หรือ SharePoint ผู้นั้นจะแสดงเป็น "ผู้เยี่ยมชม"

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเขียนร่วม

 หมายเหตุ    คุณสามารถเขียนร่วมกับบุคคลที่ใช้แอปพลิเคชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อปได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรให้คนที่ใช้ PowerPoint Online ผลัดกันทำการเปลี่ยนแปลงกับคนที่ใช้แอปพลิเคชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อป (PowerPoint 2010 หรือใหม่กว่า หรือ PowerPoint for Mac 2011)

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint Online