เล่นดนตรีในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการเล่นเพลงในเบื้องหลังของการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณใช้เพลงจากเว็บไซต์ออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดเพลงมาไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน แล้วแทรกเพลงลงใน PowerPoint จากที่นั่น

  1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก เสียง แล้วคลิก เสียงบนพีซีของฉัน
  2. ค้นหาและดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพลง
  3. บนแท็บ เล่น ให้คลิก เล่นแบบเบื้องหลัง

เล่นเพลงในเบื้องหลัง

คุณต้องการเล่นหลายเพลงในสไลด์ต่างๆ ใช่ไหม

ถ้าการนำเสนอสไลด์ของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งเพลง คุณสามารถเพิ่มเพลงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณประสบปัญหาในการซิงโครไนซ์เพลงกับการนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขเสียงของบริษัทอื่นได้ เช่น Audacity® เพื่อเชื่อมเพลงเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งไฟล์ เพื่อที่จะสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดการนำเสนอสไลด์

เนื้อหาวิธีใช้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

สำหรับผู้ที่ใช้ PowerPoint for Apple Macintosh ให้ดูที่

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013