งานพื้นฐานสำหรับการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2013

งานนำเสนอ PowerPoint ทำงานเหมือนกับการฉายสไลด์ เมื่อคุณต้องการสื่อความหมายข้อความหรือเรื่องเล่าหนึ่ง ลองแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆ สไลด์ดู ให้คิดว่าแต่ละสไลด์เป็นเหมือนพื้นที่ว่างสำหรับรูปภาพ ข้อความ และรูปร่างที่จะช่วยสร้างสรรค์เรื่องราวของคุณ

 เคล็ดลับ   

การเลือกธีม

เมื่อคุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนหนึ่ง ธีมคือการออกแบบสไลด์ที่มี สี (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) ฟอนต์ (แบบอักษรของชุดรูปแบบ: แบบอักษรชุดหลักและรองที่นำมาใช้กับแฟ้ม ชุดรูปแบบอักษร ชุดรูปแบบสีและชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) และ เอฟเฟ็กต์ (ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ: ชุดของคุณลักษณะที่นำมาใช้กับองค์ประกอบในแฟ้ม ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ ชุดรูปแบบสี และชุดรูปแบบอักษรล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ)พิเศษต่างๆ ที่สอดคล้องกัน เช่น เงา การสะท้อน และอื่นๆ อีกมากมาย

 1. เลือกธีม
 2. คลิก สร้าง หรือเลือกธีมสี จากนั้นคลิก สร้าง

หน้าจอเริ่มต้นของ PowerPoint 2013

อ่านเพิ่มเติมที่ การนำสีและดีไซน์ไปใช้กับสไลด์ของฉัน (ธีม)

การแทรกสไลด์ใหม่

บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่ แล้วเลือกเค้าโครงสไลด์

การแทรกสไลด์ใหม่

อ่านเพิ่มเติมที่ การเพิ่ม การจัดเรียงใหม่ และการลบสไลด์

การบันทึกงานนำเสนอของคุณ

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึก
 2. เลือกหรือเรียกดูโฟลเดอร์
 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ แล้วคลิก บันทึก

การบันทึกงานนำเสนอของคุณ

 เคล็ดลับ    ขณะที่คุณทำงาน ให้บันทึกไฟล์ไปด้วย พยายามกด Ctrl+S บ่อยๆ

อ่านเพิ่มเติมที่ การบันทึกงานนำเสนอของคุณ

การเพิ่มข้อความ

คลิกในตัวแทนข้อความแล้วพิมพ์

การเพิ่มข้อความ

การจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 1. เลือกข้อความ
 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด ให้คลิก รูปแบบ
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีข้อความของคุณ ให้คลิก สีเติมข้อความ แล้วเลือกสี
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นกรอบข้อความของคุณ ให้คลิก เส้นกรอบข้อความ แล้วเลือกสี
 • เมื่อต้องการใช้เงา การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน การหมุนสามมิติ การแปลง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

การจัดรูปแบบข้อความ

อ่านเพิ่มเติม

การเพิ่มรูปร่าง

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง
 2. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในสไลด์ และลากเพื่อวาดรูปร่างนั้น

การแทรกรูปร่าง

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

อ่านเพิ่มเติมที่ การเพิ่มรูปร่าง

การเพิ่มรูปภาพ

บนแท็บ แทรก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เก็บอยู่ในไดรฟ์ภายในเครื่องหรือเซิร์ฟเวอร์ภายในของคุณ ให้คลิก รูปภาพบนพีซีของฉัน เรียกดูรูปภาพ จากนั้นคลิก แทรก

การเพิ่มรูปภาพ

 • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจาก Bing หรือแกลเลอรีคลิปอาร์ตใน Office.com ให้คลิก รูปภาพออนไลน์ และใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นรูปภาพ

ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ‘แมว’ ลงในกล่องค้นหา คลิปอาร์ตของ Office.com

การแทรกรูปภาพจากคลิปอาร์ต


นี่คือตัวอย่างรูปภาพของแมวที่คุณจะเห็น

ตัวอย่างของภาพแมวบนไซต์คลิปอาร์ต

 • เลือกรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การแทรกรูปภาพ

การเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

สไลด์จะดูดีที่สุดเมื่อคุณไม่อัดข้อมูลจนแน่นมากเกินไป คุณสามารถใส่ข้อมูลและบันทึกย่อต่างๆ ที่มีประโยชน์ลงไป แล้วใช้อ้างอิงในเวลาที่คุณนำเสนอได้

 1. เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างบันทึกย่อ ให้คลิก บันทึกย่อ

การเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. คลิกในบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ซึ่งอยู่ด้านล่างสไลด์ แล้วพิมพ์บันทึกย่อ

อ่านเพิ่มเติมที่ การเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์แต่ละภาพของงานนำเสนอ

การพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์
 2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้พิมพ์
 3. ภายใต้ การตั้งค่า ที่อยู่ถัดจาก สไลด์แบบเต็มหน้า ให้คลิกลูกศรลง และภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ
 4. คลิก พิมพ์

การพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

อ่านเพิ่มเติมที่ การพิมพ์สไลด์ที่มีหรือไม่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

การแสดงงานนำเสนอของคุณ

บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นงานนำเสนอจากสไลด์ภาพแรก ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่ต้น

การเริ่มงานนำเสนอของคุณตั้งแต่แรก

 เคล็ดลับ    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูบันทึกย่อของคุณขณะแสดงงานนำเสนอโดยไม่ให้ผู้ชมเห็นบันทึกย่อ ให้ดูที่ การใช้มุมมองของผู้นำเสนอในการนำเสนอสไลด์ของคุณ

การออกจากมุมมองการนำเสนอสไลด์

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการออกจากมุมมองการนำเสนอสไลด์ ให้กด Esc บนคีย์บอร์ด

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013