การเปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์อย่างน้อยหนึ่งสไลด์ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์ให้ทำดังนี้

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนสีของข้อความ

  1. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏ ให้คลิก สีฟอนต์ การเปลี่ยนสีฟอนต์ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนสีของข้อความ

 เคล็ดลับ    ถ้าไม่พบสีที่คุณต้องการ ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีในแบบของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความในหลายสไลด์ ให้ทำดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนสีข้อความบน ต้นแบบสไลด์ จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใช้กับข้อความบนหลายสไลด์ในครั้งเดียว

  1. คลิก มุมมอง > ต้นแบบสไลด์
  2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกเค้าโครงที่มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นสีอื่น
  3. เลือกข้อความบนเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยน
  4. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏ ให้คลิก สีฟอนต์ การเปลี่ยนสีฟอนต์ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนสีของข้อความ

     เคล็ดลับ    ถ้าไม่พบสีที่คุณต้องการให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีในแบบของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง

  5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ เพื่อกลับไปที่งานนำเสนอ

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณกำลังสร้างงานนำเสนอที่มีหลายสไลด์ ขอแนะนำให้สร้างต้นแบบสไลด์ก่อน เพื่อตั้งค่าสีข้อความและสไตล์การออกแบบอื่นๆ ไว้ล่วงหน้า แล้วสไลด์ใหม่แต่ละสไลด์ที่คุณสร้างขึ้นจะมีสีข้อความตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเน้นข้อความของคุณด้วยสี ให้ดูที่ การเน้นข้อความด้วยสี

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013