การเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

ให้พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายลงในบานหน้าต่างบันทึกย่อซึ่งอยู่ด้านล่างของแต่ละสไลด์

บันทึกย่อของผู้บรรยายจะปรากฏที่ด้านล่างของแต่ละสไลด์

 หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างบันทึกย่อที่ด้านล่างของแต่ละสไลด์ ให้คลิก บันทึกย่อ บนแถบงานสีส้ม (แสดงที่ด้านบน) ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่างสไลด์

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013