การรวมรูปร่างเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปร่างที่กำหนดเอง

ในบางครั้ง รูปร่างที่คุณต้องการไม่ได้รวมอยู่ในรูปร่างที่มีอยู่แล้วภายใน หรือรูปร่างเริ่มต้น เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น คุณสามารถผสานรูปร่างเพื่อสร้างรูปร่างใหม่ได้ คุณยังสามารถ ใช้ แก้ไขจุด เพื่อเปลี่ยนรูปร่าง ให้เป็นรูปร่างที่คุณต้องการได้

ผสานรูปร่าง

ผสานรูปร่าง

  1. เลือกรูปร่างที่จะผสาน
  2. บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด ให้คลิก ผสานรูปร่าง จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ตัวเลือกผสานรูปร่างจะอยู่บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

ใช้ 'แก้ไขจุด' เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

  1. ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
  2. ภายใต้แท็บ รูปแบบ ของเครื่องมือการวาด ให้คลิก แทรกรูปร่าง > แก้ไขรูปร่าง > แก้ไขจุด

คำสั่งแก้ไขจุดสามารถเข้าถึงได้จาก แก้ไขรูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

  1. ลากจุดแก้ไขสีดำเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ใช้จุดแก้ไขสี่เหลี่ยมสีขาวเพื่อเปลี่ยนแปลงความโค้งของเส้นระหว่างจุดแก้ไขสีดำสองจุด

การใช้ 'แก้ไขจุด' เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

คุณอาจพบว่าการแก้ไขจุดนั้นใช้งานได้ง่ายกว่า ถ้ารูปร่างไม่ได้มีการเติมหรือใช้สไตล์ใดๆ เพิ่มสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์ต่างๆ หลังจากที่คุณใช้ แก้ไขจุด เสร็จแล้ว

 เคล็ดลับ    คุณสามารถดูวิดีโอที่ แสดงวิธีต่างๆ ในการใช้แก้ไขจุด ได้ ถึงแม้ว่าวิดีโอนี้จะสร้างด้วย PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า แต่ค่อนข้างจะมีรายละเอียด และกระบวนการที่เหมือนกัน

นำรูปร่างแบบกำหนดเองของคุณในโปรแกรม Office อื่นๆ มาใช้ใหม่

ถ้าคุณต้องการใช้รูปร่างในภายหลัง ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพลงในโปรแกรมที่แตกต่างกัน ให้คลิก แทรก > รูปภาพ จากนั้นระบุตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013