การเพิ่ม การจัดเรียงใหม่ และการลบสไลด์

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอของคุณ คุณจะเพิ่มสไลด์ใหม่ ย้ายสไลด์ไปมา และลบสไลด์ที่คุณไม่ต้องการ

เพิ่มสไลด์ใหม่

  1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ทางด้านซ้าย ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางสไลด์ใหม่ถัดไป
  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่

เค้าโครง สไลด์ใหม่

  1. ในแกลเลอรีของเค้าโครง ให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการใช้กับสไลด์ใหม่ของคุณ

จัดเรียงลำดับของสไลด์ใหม่

ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย ให้คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

ลากสไลด์ไปยังตำแหน่งใหม่

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสไลด์แต่ละรายการที่คุณต้องการย้าย จากนั้นลากเป็นกลุ่มไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบสไลด์

คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของสไลด์ แล้วคลิก ลบสไลด์

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013