ล้างการจัดรูปแบบข้อความทั้งหมด

ใน Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint คุณสามารถล้างการจัดรูปแบบ (เช่น ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง สี ตัวยก ตัวห้อย เป็นต้น) ออกทั้งหมดเพื่อทำให้ข้อความกลับสู่ลักษณะการจัดรูปแบบเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการล้างการจัดรูปแบบ
  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • ใน Word คลิก ล้างการจัดรูปแบบ รูปปุ่ม
    • ใน PowerPoint คลิก ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด รูปปุ่ม
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013, Word 2013