การเพิ่มรูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่าง เช่น กล่อง วงกลม และลูกศร ลงในเอกสาร ข้อความอีเมล การนำเสนอสไลด์ และสเปรดชีตของคุณได้ เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างให้คลิก แทรก คลิก รูปร่าง จากนั้นเลือกรูปร่างแล้วลากเพื่อวาดรูปร่างนั้น

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างหนึ่งหรือหลายรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลำดับเลข และลักษณะด่วนลงในรูปร่างนั้นๆ ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิหรือ SmartArt ในเอกสารของคุณ ดูที่ ฉันควรใช้กราฟิก SmartArt เมื่อใดและฉันควรใช้แผนภูมิเมื่อใด

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่


Excel

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง
 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กบุ๊กแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 เคล็ดลับ    คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือ เพิ่มรูปร่างที่ด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อปรับแต่งแผนภูมิหรือกราฟิก

Outlook

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในเนื้อหาของข้อความอีเมล และบนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง
 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

PowerPoint

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิกรูปร่างในแกลเลอรีนั้น
  แกลเลอรีรูปร่าง
  ถ้าคุณลดขนาดหน้าต่าง PowerPoint บนหน้าจอ คุณจะเห็น คำสั่ง รูปร่างปุ่ม รูปร่าง คลิกคำสั่งนั้น แล้วคลิกรูปร่างที่ต้องการ
 2. คลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์ แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น

เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 เคล็ดลับ    คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อปรับแต่งแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Project

ในการที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้คุณจำเป็นต้องเปิดหรือสร้างรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้นให้คลิก โครงการ คลิก รายงาน แล้วคลิกรายงานที่มีอยู่หรือคลิก รายงานเพิ่มเติม จากนั้นเลือกรายงานจากรายการในกล่องโต้ตอบ รายงาน หรือคลิก ใหม่

 1. ในรายงานที่เปิดอยู่นั้นให้คลิก จัดรูปแบบ คลิก รูปวาด แล้วคลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้
 2. คลิกที่ใดก็ได้ในโครงการ แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น

Word

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง
 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างบนด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt เอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำอะไรอีก


เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

แทรกรูปร่าง หรือคลิกรูปร่างที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ

 1. คลิกขวาที่รูปร่างและคลิก เพิ่มข้อความ
 2. พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิกด้านนอกรูปร่าง


 หมายเหตุ 

 • ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ดังนั้น ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

 หมายเหตุ    คำสั่งเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ถ้าจะเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการจัเปลี่ยนแปลง

 1. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่างรูปปุ่มแก้ไขรูปร่าง จากนั้นให้ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปร่าง แล้วคลิกรูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มหลายรูปร่างลงในไฟล์ของคุณ

คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt แทนการเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงรูปร่างและขนาดฟอนต์ในรูปร่างเหล่านั้นจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออกและแก้ไขข้อความของคุณ

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่


Excel

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง
 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด
 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กบุ๊ก แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 1. หลังจากเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Esc

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในเนื้อหาของข้อความอีเมล และบนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง
 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด
 3. คลิกที่ใดก็ได้ในข้อความ แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 1. หลังจากเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Esc

PowerPoint

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง
 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด
 3. คลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์ แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 1. หลังจากเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Esc

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Project

ในการที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้คุณจำเป็นต้องเปิดหรือสร้างรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้นให้คลิก โครงการ คลิก รายงาน แล้วคลิกรายงานที่มีอยู่หรือคลิก รายงานเพิ่มเติม จากนั้นเลือกรายงานจากรายการในกล่องโต้ตอบ รายงาน หรือคลิก ใหม่

 1. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด
 2. คลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์ แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 1. หลังจากเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Esc

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่างรูปปุ่ม
 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด
 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 1. หลังจากเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Esc

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในรูปร่าง

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ชี้ไปที่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มลักษณะด่วนลงในรูปร่าง

สไตล์ด่วนช่วยให้คุณนำลักษณะไปใช้กับรูปร่างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณจะพบสไตล์ในแกลเลอรี สไตล์ด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณจะสามารถเห็นผลที่สไตล์ด่วนมีต่อรูปร่างของคุณได้

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการใช้
 3. เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่างพร้อมกัน ให้กด Ctrl ขณะที่คลิกรูปร่างคุณที่ต้องการลบ แล้วกด Delete

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013