การครอบตัดรูปภาพหรือวางในรูปร่าง

คุณสามารถใช้เครื่องมือ การครอบตัดภาพ (การครอบตัด (crop): การขลิบขอบแนวตั้งหรือแนวนอนของวัตถุ ปกติรูปภาพจะถูกครอบตัดเพื่อเน้นความสนใจไปยังพื้นที่ที่ต้องการ) ขั้นสูงในการตัดแต่งและเอารูปภาพส่วนที่ไม่ต้องการออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ภาพอย่างที่คุณต้องการ และทำให้เอกสารของคุณโดดเด่นขึ้นอีกด้วย นอกจากการครอบตัดรูปภาพ คุณยังสามารถครอบตัดการเติมรูปภาพในรูปร่างได้อีกด้วย

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์แบบสัมผัส ให้ดูที่ ครอบตัดรูปภาพบนอุปกรณ์แบบสัมผัส

คุณต้องการทำสิ่งใด


ครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด
 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ > ขนาด และคลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ ใน Microsoft Word

 หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากที่จับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน
  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน
  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน
 2. เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งครอบตัด ให้เลื่อนพื้นที่ครอบตัด (โดยการลากขอบของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการครอบตัด) หรือเลื่อนรูปภาพ
 3. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC


 หมายเหตุ 

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพ คือการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่กำหนด เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งโดยอัตโนมัติตามลักษณะทางเรขาคณิตของรูปร่าง และยังคงรักษาสัดส่วนของรูปภาพไว้

 1. เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

ถ้าคุณกำลังครอบตัดรูปภาพหลายรูป คุณต้องครอบตัดตามรูปร่างแบบเดียวกัน ถ้าต้องการครอบตัดเป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ครอบตัดรูปภาพทีละภาพ

 1. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ > ขนาด และคลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

 หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. คลิก ครอบตัดตามรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพเดียวกันมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ทำสำเนารูปภาพนั้นอย่างน้อยหนึ่งสำเนา แล้วครอบตัดรูปภาพแต่ละรูปตามรูปร่างที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

คุณอาจต้องการครอบตัดรูปภาพตาม อัตราส่วนกว้างยาว (อัตราส่วนกว้างยาว: อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของรูปภาพ อัตราส่วนนี้จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการปรับขนาดของรูปภาพ) ทั่วไป เพื่อให้มีขนาดพอดีกับกรอบรูปภาพได้อย่างง่ายดาย วิธีนี้ยังช่วยให้เห็นสัดส่วนของรูปภาพเมื่อครอบตัดอีกด้วย

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป
 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ > ขนาด และคลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

 หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. ชี้ไปที่ อัตราส่วนกว้างยาว แล้วคลิกอัตราส่วนที่คุณต้องการ
 2. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงไปในการเติมรูปร่างได้ เพียงคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ จากนั้นภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก สไตล์รูปร่าง > สีเติมรูปร่าง > รูปภาพแล้วเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง
 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ > ขนาด และคลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

 หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. คลิก เติม หรือ จัดให้พอดี
 • เติม ตั้งค่าขนาดรูปภาพ ให้ตรงกับความสูงหรือความกว้างของรูปร่างซึ่งขึ้นกับว่าค่าใดมากกว่ากัน สิ่งนี้ช่วยเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ

รูปภาพที่มีการนำรูปร่าง ครอบตัดเพื่อเติม ไปใช้

 • จัดให้พอดี ตั้งค่าขนาดรูปภาพเพื่อให้ทั้งความสูงและความกว้างของรูปภาพตรงกับขอบเขตของรูปร่าง วิธีนี้รูปภาพจะพอดีกับรูปร่างมากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ บางพื้นที่ของรูปร่างอาจจะยังคงว่างเปล่า

ครอบตัดให้พอดีรูปร่าง จะแสดงบนรูปภาพ

 เคล็ดลับ    คุณสามารถลากรูปภาพเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ของรูปภาพที่จะแสดงภายในรูปร่างได้

 1. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

แม้ว่าคุณจะ ครอบตัด (การครอบตัด (crop): การขลิบขอบแนวตั้งหรือแนวนอนของวัตถุ ปกติรูปภาพจะถูกครอบตัดเพื่อเน้นความสนใจไปยังพื้นที่ที่ต้องการ) บางส่วนของรูปภาพไปแล้วก็ตาม ส่วนที่ครอบตัดนั้นจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพอยู่ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ได้ด้วยการลบส่วนเหล่านั้นออก ซึ่งยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นส่วนของรูปภาพที่คุณได้เอาออกแล้วด้วย

 สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณลบส่วนที่ครอบตัดและคุณเกิดเปลี่ยนใจ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม เลิกทำ รูปปุ่ม เพื่อคืนค่าส่วนที่ครอบตัดได้ แต่หลังจากที่คุณลบส่วนที่ครอบตัดแล้ว การเปลี่ยนแปลงของคุณไม่สามารถเลิกทำได้ถ้าคุณบันทึกไฟล์แล้ว คุณควรบันทึกไฟล์หลังจากที่คุณแน่ใจแล้วว่าคุณได้ทำการครอบตัดและเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตามที่คุณต้องการแล้วเท่านั้น

 1. คลิกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการละทิ้งข้อมูลที่ไม่ต้องการ
 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ > ปรับ > บีบอัดรูปภาพ

ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

 หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. ภายใต้ ตัวเลือกการบีบอัด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

 หมายเหตุ    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์ของรูปภาพและการบีบอัดรูปภาพ ให้ดูที่ การลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013