การแทรกรูปภาพ

คุณสามารถแทรกรูปภาพและคลิปอาร์ตลงในเวิร์กชีต Excel, ข้อความอีเมล, งานนำเสนอ PowerPoint, สิ่งพิมพ์ Publisher และเอกสาร Word ได้ รูปภาพและคลิปอาร์ตสามารถอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเว็บก็ได้

ขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้นำไปใช้กับ Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher และ Word ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด


แทรกรูปภาพที่เก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางรูปของคุณ ถ้าคุณอยู่ใน Outlook ให้คลิกในเนื้อความของข้อความ
 2. คลิก แทรก แล้วคลิก รูปภาพบนพีซีของฉัน
 3. ใช้กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ เพื่อระบุตำแหน่งรูปภาพหรือคลิปอาร์ตของคุณ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพจากเว็บ

 1. คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางรูปของคุณ ถ้าคุณอยู่ใน Outlook ให้คลิกในเนื้อความของข้อความ
 2. คลิก แทรก แล้วคลิก รูปภาพออนไลน์
 3. เพื่อค้นหาคลิปอาร์ตบน Office.com ให้ใส่คำที่ใช้ค้นหา เช่น "ผีเสื้อ" หรือ "กีตาร์" ในกล่อง ค้นหา Office.com แล้วกด Enter
 4. เมื่อต้องการค้นหารูปบนเว็บ ให้ใส่คำที่ใช้ค้นหาในกล่อง ค้นหา Bing แล้วกด Enter

 เคล็ดลับ   นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกและวางรูปจากเว็บเพจได้ บนหน้านั้น ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก คัดลอก ในเมนูทางลัด ในไฟล์ของคุณ ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ จากนั้นให้คลิก วาง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดรูปภาพ

 1. คลิกที่รูปแล้วลากที่จับสำหรับปรับขนาดออกไปจากศูนย์กลางหรือเข้ามาที่ศูนย์กลาง ขณะที่คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการรักษากึ่งกลางของรูปไว้ในตำแหน่งเดิม ให้กด Ctrl ค้างไว้ ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด การทำเช่นนี้ใน Word ควรจะปิดการใช้งาน เค้าโครงแบบสด (ไฟล์ >ตัวเลือก > ทั่วไป และล้างกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตเนื้อหาของเอกสารขณะลาก)
  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของรูป ให้กด Shift ค้างไว้ ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด
  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของรูป และรักษากึ่งกลางของรูปไว้ในตำแหน่งเดิม ให้กด Ctrl+ Shift ค้างไว้ ขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพ

คุณสามารถนำสไตล์รูปภาพซึ่งเป็นการรวมตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ไปใช้เพื่อทำให้รูปของคุณดูโดดเด่นขึ้น คุณจะพบสไตล์ในแกลเลอรี สไตล์รูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือสไตล์ รูปของคุณจะเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าสไตล์ที่เลือกจะมีลักษณะอย่างไร

 1. คลิกรูปที่คุณต้องการนำสไตล์รูปภาพไปใช้
 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก สไตล์รูปภาพ

รูป Ribbon ของ PowerPoint

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปแล้ว

เมื่อต้องการดูสไตล์รูปภาพเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังสไลด์

นำไปใช้กับ PowerPoint เท่านั้น

 1. คลิกที่สไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ออกแบบ จากนั้นคลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้คลิกสไลด์แรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสไลด์อื่น

 1. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ภายใต้ สีเติม ให้คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว
 2. เมื่อต้องการใช้รูปภาพที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิก ไฟล์ แล้วใช้กล่องโต้ตอบ แทรกไฟล์ เพื่อระบุตำแหน่งรูปของคุณ แล้วคลิก แทรก
 3. ถ้าต้องการใช้รูปจากเว็บ ให้คลิก ออนไลน์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • เพื่อค้นหาคลิปอาร์ตบน Office.com ให้ใส่คำที่ใช้ค้นหา เช่น "ผีเสื้อ" หรือ "กีตาร์" ในกล่อง ค้นหา Office.com แล้วกด Enter
 • เมื่อต้องการค้นหารูปที่อยู่บนเว็บ ให้ใส่คำที่ใช้ค้นหาในกล่อง ค้นหา Bing แล้วกด Enter จากนั้นคลิกรูปที่คุณต้องการใช้และคลิก แทรก
 1. คุณสามารถลากแถบเลื่อน ความโปร่งใส เพื่อทำให้พื้นหลังเป็นแบบโปร่งใสมากขึ้นหรือน้อยลงได้
 2. คุณอาจจะคลิก เรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิว แล้วใช้ตัวควบคุม "ออฟเซต" ต่างๆ เพื่อย้ายภาพ ไปทางซ้าย ไปทางขวา ขึ้น หรือลงก็ได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013