การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

ในมุมมองการนําเสนอภาพนิ่งหรือมุมมองการอ่าน คุณสามารถเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อดึงความสนใจจากผู้ชมมายังสิ่งที่ต้องการนำเสนอบนภาพนิ่ง

 หมายเหตุ    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง ให้ดู ควรใช้มุมมองใน PowerPoint 2010 เมื่อใดและอย่างไร

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการนําเสนอภาพนิ่ง บนแท็บ การนําเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก ตั้งแต่ต้น หรือ จากภาพนิ่งปัจจุบัน เพื่อเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง
 • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการอ่าน บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก มุมมองการอ่าน
 1. กด CTRL ค้างไว้ คลิกเมาส์ด้านซ้ายและชี้ไปที่เนื้อหาของภาพนิ่งที่คุณต้องการเรียกความสนใจ

 หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ชมของคุณเห็นตัวชี้แบบเลเซอร์ แต่ไม่เห็นตัวชี้เมาส์ คุณต้องกด CTRL ค้างไว้ก่อนที่จะเลื่อนเมาส์เพื่อซ่อนตัวชี้เมาส์

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีตัวชี้แบบเลเซอร์ ให้ทำดังต่อไปนี้
  1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง
  2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ แสดงตัวเลือก ให้เลือกสีที่คุณต้องการจากรายการ สีตัวชี้แบบเลเซอร์ แล้วคลิก ตกลง

กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ สำหรับการเปลี่ยนสีตัวชี้แบบเลเซอร์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การบันทึกการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์

เมื่อต้องการบันทึกการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนำเสนอภาพนิ่งบนเว็บหรืองานนำเสนอที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยตนเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 หมายเหตุ    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกและการกำหนดเวลาการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้ดู การบันทึกและการเพิ่มคำบรรยายและการกำหนดเวลาการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้ชี้ไปที่ลูกศรถัดจาก การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งรูปปุ่ม
 2. คลิก เริ่มบันทึกจากจุดเริ่มต้น หรือ เริ่มการบันทึกตั้งแต่ภาพนิ่งปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเริ่มการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งของคุณที่จุดใด
 3. ในกล่องโต้ตอบ การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวชี้แบบเลเซอร์และคำบรรยาย และถ้าคุณต้องการบันทึกระยะเวลาการแสดงภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแต่ละภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 4. คลิก เริ่มการบันทึก

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วขณะ ใน เมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10) กำลังบันทึก ให้คลิก หยุดชั่วขณะ เมื่อต้องการดำเนินคำบรรยายต่อ ให้คลิก ดำเนินการบันทึกต่อ

 1. กด CTRL ค้างไว้ คลิกเมาส์ด้านซ้ายและชี้ไปที่เนื้อหาของภาพนิ่งที่คุณต้องการเรียกความสนใจ
 2. เมื่อต้องการเลื่อนไปยังภาพนิ่งถัดไป ให้ปล่อย CTRL แล้วคลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย
 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้คลิกขวาที่ภาพนิ่ง แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ
 4. การกำหนดเวลาการนำเสนอภาพนิ่งที่บันทึกไว้จะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และการนำเสนอภาพนิ่งจะปรากฏในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งโดยมีกำหนดเวลาแสดงไว้ที่ด้านล่างของแต่ละภาพนิ่ง เมื่อต้องการดูการเคลื่อนไหวของตัวชี้และการกำหนดเวลาที่คุณเพิ่งบันทึกไว้ บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก ตั้งแต่ต้น หรือ จากภาพนิ่งปัจจุบัน
 5. เมื่อต้องการกำหนดการเคลื่อนไหวของตัวชี้หรือเวลาการแสดงภาพนิ่งใหม่ เพียงทำตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ซ้ำอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010