การตัดแต่งคลิปเสียง

คุณสามารถตัดแต่งเสียงส่วนเริ่มต้นและส่วนท้ายของคลิปได้ ในบางครั้ง คำบรรยายอาจพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการสื่อในคลิปเสียง หรือคุณต้องการตัดเสียงให้พอดีกับเวลาของภาพนิ่งของคุณได้

  1. เลือกคลิปเสียง แล้วกด เล่น
  2. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง
  3. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ตัดแต่งเสียง
  4. ในกล่องโต้ตอบ ตัดแต่งเสียง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้
    • เมื่อต้องการตัดแต่งเสียงส่วนเริ่มต้นของคลิป ให้คลิกจุดเริ่มต้น (ดังที่แสดงในรูปด้านล่างเป็นเครื่องหมายสีเขียวด้านซ้ายสุด) เมื่อคุณเห็นลูกศรแบบสองหัว ให้ลากลูกศรนั้นไปยังตำแหน่งเริ่มต้นคลิปเสียงที่ต้องการ
    • เมื่อต้องการตัดแต่งเสียงส่วนท้ายของคลิป ให้คลิกจุดสิ้นสุด (ดังที่แสดงในรูปด้านล่างเป็นเครื่องหมายสีแดงด้านขวา) เมื่อคุณเห็นลูกศรแบบสองหัว ให้ลากลูกศรไปยังตำแหน่งสิ้นสุดคลิปเสียงที่ต้องการ

ตัดแต่งเสียง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010