การบันทึกภาพนิ่งลงในแผ่นดิสก์

ผู้ใช้ทุกคนที่มีเครื่องเล่นแผ่นดีวิดีหรือเครื่องเล่นแผ่นดิสก์มาตรฐานสามารถดูและเพลิดเพลินกับงานนำเสนอหรืออัลบั้มรูป PowerPoint ที่คุณสร้างขึ้นได้

 หมายเหตุ   คุณจะต้องมีทั้งตัวบันทึกแผ่นดีวีดีหรือแผ่นดิสก์และ Windows DVD Maker (หรือซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกแผ่นดีวีดีของบริษัทอื่น) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

  1. สร้างวิดีโอการนำเสนอภาพนิ่งโดยใช้การตั้งค่า อินเทอร์เน็ตและดีวีดี
  2. เปิด Windows DVD Maker

 หมายเหตุ   Windows DVD Maker จะอยู่ในรุ่น Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate และ Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise และ Windows 7 Ultimate

  1. คลิก เพิ่มรายการ
  2. เรียกดูระบบแฟ้มเพื่อค้นหาและเลือกแฟ้มวิดีโอการแสดงภาพนิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ (.wmv)
  3. คลิก เพิ่ม
  4. เลือกตัวบันทึกดีวีดีที่ต้องการและตั้งชื่อแผ่นดีวีดี
  5. ใส่แผ่นดีวีดีเปล่าแบบเขียนได้ลงในดีวีดีไดรฟ์ที่คุณเลือกและคลิก ถัดไป
  6. คลิก แสดงตัวอย่าง แล้วคลิก บันทึก เพื่อเริ่มขั้นตอนการบันทึกแผ่นดีวีดี
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010