การบีบอัดแฟ้มสื่อ

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นและเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้ด้วยการบีบอัดแฟ้มสื่อ

  1. เปิดงานนำเสนอที่มีแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอ
  2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล และในส่วน ขนาดและประสิทธิภาพของสื่อ ให้คลิก บีบอัดสื่อ

บีบอัดแฟ้มสื่อ

  1. ถ้าต้องการระบุคุณภาพของวิดีโอ ซึ่งจะเป็นการกำหนดขนาดของวิดีโอไปด้วย ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
    • คุณภาพระดับงานนำเสนอ     ช่วยลดเนื้อที่การใช้งานขณะที่ยังรักษาคุณภาพโดยรวมของเสียงและภาพไว้
    • คุณภาพระดับอินเทอร์เน็ต     คุณภาพจะเทียบได้กับสื่อที่ถูกสตรีมผ่านทางอินเทอร์เน็ต
    • คุณภาพต่ำ     ใช้เมื่อเนื้อที่มีจำกัด เช่น เมื่อคุณส่งงานนำเสนอทางอีเมล

บทความต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010