ฉันควรใช้กราฟิก SmartArt เมื่อใดและฉันควรใช้แผนภูมิเมื่อใด

กราฟิก SmartArt เป็นการนำเสนอข้อมูลและความคิดให้ออกมาเป็นภาพ และแผนภูมิเป็นภาพประกอบของค่าหรือข้อมูลตัวเลข โดยพื้นฐานแล้ว กราฟิก SmartArt ได้รับการออกแบบสำหรับข้อความและแผนภูมิได้รับการออกแบบสำหรับตัวเลข

ใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อตัดสินว่าเมื่อใดจะใช้กราฟิก SmartArt และเมื่อใดจะใช้แผนภูมิ

ใช้กราฟิก SmartArt เมื่อคุณต้องการทำดังต่อไปนี้

 • สร้างแผนผังองค์กร
 • แสดงลำดับชั้น เช่น โครงสร้างการตัดสินใจ
 • แสดงตัวอย่างขั้นตอนหรือระยะที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเวิร์กโฟลว์
 • แสดงการดำเนินการของขั้นตอน กระบวนการ หรือเหตุการณ์อื่นๆ
 • ทำรายการข้อมูล
 • แสดงข้อมูลแบบวงจรหรือซ้ำซ้อน
 • แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ เช่นแนวคิดที่เหลื่อมกัน
 • สร้างภาพประกอบเมทริกซ์
 • แสดงข้อมูลตามสัดส่วนหรือลำดับชั้นในภาพประกอบพีระมิด
 • สร้างภาพประกอบอย่างรวดเร็วโดยพิมพ์หรือวางข้อความของคุณและให้จัดตำแหน่งและจัดเรียงโดยอัตโนมัติให้คุณ

เมื่อต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ให้ดูที่ การสร้างกราฟิก SmartArt สำหรับวิธีใช้เพื่อช่วยตัดสินว่าจะใช้เค้าโครงกราฟิก SmartArt ใด ให้ดูที่ การเลือกกราฟิก SmartArt

ใช้แผนภูมิเมื่อคุณต้องการทำดังต่อไปนี้

 • สร้างแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิคอลัมน์
 • สร้างแผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิกระจาย XY (จุดข้อมูล)
 • สร้างแผนภูมิหุ้น ใช้เพื่อสร้างกราฟราคาหุ้นที่หลากหลาย
 • สร้างแผนภูมิพื้นผิว โดนัท ฟองหรือเรดาร์
 • เชื่อมโยงไปที่ข้อมูลแบบ Live ในสมุดงาน Microsoft Excel
 • ปรับปรุงแผนภูมิอัตโนมัติเมื่อตัวเลขในสมุดงาน Microsoft Excel มีการปรับปรุง
 • ใช้การคำนวณแบบ "what-if" และคุณต้องการเปลี่ยนตัวเลขและดูการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติและแสดงผลในแผนภูมิทันที
 • เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิหรือเส้นตารางที่ยึดตามข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ
 • ใช้หน้าที่การใช้งานที่ระบุแผนภูมิ เช่น แถบข้อผิดพลาด หรือป้ายชื่อข้อมูล

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ ให้ดูที่ การสร้างแผนภูมิตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับวิธีใช้ในการตัดสินใจว่าจะใช้แผนภูมิชนิดใด ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มี

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010