การตัดแต่งวิดีโอ

หลังจากที่คุณชมคลิปวิดีโอของคุณแล้ว คุณอาจสังเกตว่ากล้องสั่นในช่วงเริ่มต้นและช่วงท้ายของทุกคลิป หรือคุณต้องการเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิดีโอของคุณออก

โชคดีที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยใช้คุณลักษณะ ตัดแต่งวิดีโอ ด้วยการตัดช่วงเริ่มต้นและช่วงท้ายของคลิปวิดีโอของคุณออก

  1. ในมุมมองปกติ บนเฟรมวิดีโอ ให้กด เล่น
  2. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง
  3. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ตัดแต่งวิดีโอ
  4. ในกล่องโต้ตอบ ตัดแต่งวิดีโอ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้
    • เมื่อต้องการตัดแต่งจุดเริ่มต้นของคลิป ให้คลิกจุดเริ่มต้น (แสดงไว้ในรูปข้างล่างด้วยเครื่องหมายสีเขียว ด้านซ้ายสุด) เมื่อคุณเห็นลูกศรสองหัว ให้ลากลูกศรไปยังตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับวิดีโอที่ต้องการ
    • เมื่อต้องการตัดแต่งจุดสิ้นสุดของคลิป ให้คลิกจุดสิ้นสุด (แสดงไว้ในรูปข้างล่างด้วยเครื่องหมายสีแดง ด้านขวา) เมื่อคุณเห็นลูกศรสองหัว ให้ลากลูกศรไปยังตำแหน่งสิ้นสุดสำหรับวิดีโอที่ต้องการ

ตัดแต่งวิดีโอของคุณ

ในตัวอย่างนี้ เราได้ตัดแต่งช่วงท้ายของคลิป ดังนั้นเวลาสิ้นสุดใหม่คือ 00:17:002

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010