การทำให้ลักษณะที่ปรากฏของข้อความวางซ้อนตรงกันในวิดีโอของคุณ

คุณสามารถเพิ่มและทำให้ข้อความแบบอธิบายที่วางซ้อนซึ่งจะให้ค่อยๆ ปรากฏและเลือนหาย ตรงกันในขณะที่วิดีโอของคุณกำลังเล่นอยู่ได้

การเพิ่มข้อความวางซ้อนในวิดีโอของคุณ

เพิ่มข้อความลงในวิดีโอของคุณ

 1. แสดงภาพนิ่งที่คุณได้แทรกวิดีโอไว้แล้ว
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ
 3. ชี้ไปยังพื้นที่บนวิดีโอที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏขึ้น จากนั้นลากเพื่อวาดกล่องข้อความ
 4. ใส่ข้อความในกล่องข้อความ

 เคล็ดลับ   คุณสามารถ เปลี่ยนสีข้อความของคุณ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ข้อความเด่นชัดจากพื้นหลังในขณะที่วิดีโอกำลังเล่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณปรากฏอยู่

การใช้ลักษณะพิเศษการเลือนกับข้อความของคุณ และการทำให้ตรงกันในวิดีโอของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวให้กับข้อความของคุณ คุณจะสามารถควบคุมลักษณะและเวลาที่ข้อความนั้นปรากฏตามที่คุณต้องการได้ดียิ่งขึ้น สำหรับจุดประสงค์ของแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการฝึกทำให้ข้อความค่อยๆ ปรากฏและเลือนหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว โปรดดูที่ การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 1. ดูวิดีโอของคุณและหาตำแหน่งเวลาที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณค่อยๆ ปรากฏและเลือนหาย
 2. เพิ่มที่คั่นหน้าทุกครั้งที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณค่อยๆ ปรากฏหรือเลือนหาย
 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว
 4. เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษการเลือนให้กับข้อความของคุณ ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้าแบบค่อยๆ ปรากฏ
 5. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว
 6. ภายใต้ เข้า ให้คลิก เลือน

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้าแบบค่อยๆ ปรากฏ

 1. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งทริกเกอร์ ให้เลือกข้อความในกล่องข้อความนี้อีกครั้ง
 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ภายใต้รายการ ทริกเกอร์ ให้เลือก เมื่อถึงที่คั่น จากนั้นคลิกที่คั่นหน้าที่มีเวลาสอดคล้องกับเวลาที่คุณต้องการให้กล่องข้อความค่อยๆ ปรากฏ

เมื่อถึงที่คั่น

 1. เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษการเลือนให้กับข้อความของคุณ ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่ม ภาพเคลื่อนไหวออกแบบค่อยๆ เลือนหาย
 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว
 3. ภายใต้ ออก ให้คลิก เลือน
 4. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งทริกเกอร์ ให้เลือกข้อความในกล่องข้อความนี้อีกครั้ง
 5. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ภายใต้รายการ ทริกเกอร์ ให้เลือก เมื่อถึงที่คั่น จากนั้นคลิกที่คั่นหน้าที่มีเวลาสอดคล้องกับเวลาที่คุณต้องการให้กล่องข้อความค่อยๆ เลือนหาย
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010