การเปลี่ยนแปลงสี ลักษณะ และน้ำหนักของขอบของวิดีโอ

เมื่อคุณต้องการใส่วิดีโอลงบนภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบ แล้วเปลี่ยนสี รูปร่างลักษณะของเส้น หรือน้ำหนักของเส้นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด


เปลี่ยนสีเส้นขอบ

 1. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

เปลี่ยนสีของวิดีโอ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) ให้คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุง ถ้าคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)ของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลักษณะเส้นขอบ

 1. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

 1. ชี้ไปยัง เส้นประ แล้วเลือกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนน้ำหนักเส้นขอบ

 1. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

 1. ชี้ไปยัง น้ำหนัก แล้วเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบเส้นขอบ

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

 1. ภายใต้ สีมาตรฐาน ให้คลิก ไม่มีเส้นกรอบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010