การเล่นวิดีโอของคุณให้พอดีในรูปร่าง

คุณสามารถเล่นวิดีโอของคุณในกรอบที่มีรูปร่าง เช่น วงกลม ลูกศร ดาว และคำบรรยายภาพ หรือรูปร่างอื่นๆ ที่มีอยู่ในรายการรูปร่างวิดีโอ (ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง)

 เคล็ดลับ   หลังจากที่คุณนำรูปร่างไปใช้กับวิดีโอของคุณแล้ว คุณสามารถ เพิ่มเส้นขอบ ลักษณะพิเศษของวิดีโอแบบพิเศษ หรือ เปลี่ยนสีวิดีโอของคุณ ได้

  1. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง
  2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิก รูปร่างวิดีโอ
  3. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการให้วิดีโอของคุณเล่นในรูปร่างนั้น

การเล่นวิดีโอของคุณให้พอดีในรูปร่าง

ในตัวอย่างนี้ วิดีโอจะเล่นอยู่ในรูปร่างดาวห้าแฉก
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010