การนำลักษณะพิเศษไปใช้กับวิดีโอของคุณ

คุณสามารถนำเงา การสะท้อน ลักษณะพิเศษการเรืองแสง ขอบนุ่ม การยกนูน และการหมุนสามมิติ ไปใช้กับวิดีโอได้

 1. คลิกวิดีโอบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิก ลักษณะพิเศษวิดีโอ

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ให้คลิกสองครั้งที่วิดีโอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

การนำลักษณะพิเศษไปใช้กับวิดีโอของคุณ

ลักษณะพิเศษวิดีโอ

 1. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงการผสมผสานลักษณะพิเศษที่ตั้งค่าไว้ ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษที่ตั้งค่าไว้เอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนู ค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนู เงา จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษเอง ให้คลิก ตัวเลือกการสะท้อน ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกชุดรูปแบบเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ
 • ลักษณะพิเศษการเรืองแสง

 หมายเหตุ 

 • เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษเอง ให้คลิก ตัวเลือกการเรืองแสง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดของขอบนุ่มที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษเอง ให้คลิก ตัวเลือกขอบนุ่ม ที่ด้านล่างของเมนู แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนู แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นจึงคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษที่คุณเพิ่มไว้ในวิดีโอออก ให้ชี้ไปที่รายการเมนูสำหรับลักษณะพิเศษ แล้วคลิกตัวเลือก ไม่มีลักษณะพิเศษ เพื่อเอาลักษณะพิเศษออก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาเงาออก ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010