การเพิ่มเฟรมโปสเตอร์ในวิดีโอของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเฟรมโปสเตอร์ จะเป็นการแสดงรูปตัวอย่างของวิดีโอของคุณแก่ผู้ชม

  1. คลิก เล่น เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ

 เคล็ดลับ   เล่นวิดีโอจนกว่าคุณจะพบเฟรมที่คุณต้องการใช้เป็นเฟรมโปสเตอร์ของคุณ

  1. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าเฟรมโปสเตอร์ ให้คลิกเลือกอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้
    • เฟรมปัจจุบัน
    • รูปจากแฟ้ม

เพิ่มเฟรมโปสเตอร์เป็นรูปตัวอย่าง

รูปตัวอย่างนี้แสดงถึงเฟรมโปสเตอร์ที่ถูกเพิ่มจากแฟ้ม
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010