การเปลี่ยนสีวิดีโอ

คุณสามารถเปลี่ยนสีวิดีโอของคุณ โดยใช้ลักษณะพิเศษสีที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น โทนระดับสีซีเปียหรือเทา

  1. บนภาพนิ่ง ให้เลือกวิดีโอที่คุณต้องการเปลี่ยนสี
  2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก เปลี่ยนสี

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือวิดีโอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

  1. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
    • เลือกลักษณะพิเศษเปลี่ยนสีที่สร้างไว้ล่วงหน้า
    • เมื่อต้องการดูสีเพิ่มเติม รวมถึงชุดรูปแบบต่างๆ ของสีชุดรูปแบบ สีมาตรฐาน หรือสีแบบกำหนดเอง ให้คลิก ชุดรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม ลักษณะพิเศษเปลี่ยนสีสามารถใช้งานได้ด้วยชุดรูปแบบสีต่างๆ

 เคล็ดลับ   วางตัวชี้เมาส์บนลักษณะพิเศษเปลี่ยนสี และใช้การแสดงตัวอย่างแบบสดเพื่อดูว่าวิดีโอของคุณจะเป็นอย่างไร เมื่อนำลักษณะพิเศษเปลี่ยนสีนี้มาใช้

  1. การเปลี่ยนสีวิดีโอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010