การฝังวิดีโอหรือเชื่อมโยงไปยังวิดีโอจากงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถฝังวิดีโอหรือเชื่อมโยงไปยังวิดีโอจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้ เมื่อคุณฝังวิดีโอ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าแฟ้มต่างๆ อาจหายไปเมื่อคุณจัดส่งงานนำเสนอของคุณเนื่องจากแฟ้มทั้งหมดอยู่ในงานนำเสนอนั้นแล้ว ถ้าคุณต้องการจำกัดขนาดของงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังแฟ้มวิดีโอบนไดรฟ์ในเครื่องของคุณ หรือแฟ้มวิดีโอที่คุณได้อัปโหลดไปไว้บนเว็บไซต์ เช่น YouTube หรือ hulu

 หมายเหตุ 

คุณต้องการทำสิ่งใด


การแทรกวิดีโอ

ตัวเลือกทั้งหมดในการแทรกวิดีโอจะอยู่บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ

ภาพรวมของการฝังวิดีโอ

ด้วย Microsoft PowerPoint 2010 ขณะนี้คุณสามารถฝังวิดีโอจากแฟ้มลงในงานนำเสนอของคุณโดยตรง และเช่นเดียวกับใน PowerPoint รุ่นก่อนๆ คุณยังสามารถฝังแฟ้ม .gif แบบเคลื่อนไหวจากไลบรารีภาพตัดปะได้อีกด้วย

 หมายเหตุ 

 • PowerPoint จะสนับสนุนแฟ้ม QuickTime (.mov, .mp4) และ Adobe Flash (.swf) เมื่อคุณได้ติดตั้งโปรแกรมเล่น QuickTime และ Adobe Flash ไว้
 • แต่มีข้อจำกัดบางอย่างเมื่อใช้งาน Flash ใน PowerPoint 2010 รวมถึงการที่ไม่สามารถใช้งานลักษณะพิเศษ (เช่น เงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนสามมิติ) ความสามารถในการเลือนและตัดแต่ง และความสามารถในการบีบอัดแฟ้มเหล่านี้เพื่อให้แบ่งปันและเผยแพร่ได้ง่ายยิ่งขึ้นได้
 • PowerPoint 2010 รุ่น 64 บิต เข้ากันไม่ได้กับ QuickTime หรือ Flash รุ่น 32 บิต คุณต้องติดตั้ง QuickTime หรือ Flash รุ่น 64 บิต หรือติดตั้ง PowerPoint 2010 รุ่น 32 บิต

ฝังวิดีโอจากแฟ้ม

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการฝังวิดีโอ
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอจากแฟ้ม
 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ ให้ค้นหาตำแหน่งและคลิกวิดีโอที่คุณต้องการฝัง แล้วคลิก แทรก

 เคล็ดลับ   คุณยังสามารถคลิกที่ไอคอน วิดีโอ ในเค้าโครงของเนื้อหาเพื่อแทรกวิดีโอได้ด้วย

ฝังวิดีโอจากแฟ้ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฝัง GIF แบบเคลื่อนไหวจากไลบรารีภาพตัดปะ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการฝังแฟ้ม GIF แบบเคลื่อนไหว
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอภาพตัดปะ
 3. ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ในกล่อง ค้นหา ให้ใส่คำสำคัญที่อธิบายถึงส่วนที่เลือกของ GIF แบบเคลื่อนไหวที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง
 4. ในกล่อง ค้นหาใน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่จะนำไปใช้กำหนดขอบเขตการค้นหาของคุณ
 5. ในกล่อง ผลลัพธ์ควรเป็น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือกเฉพาะกล่องกาเครื่องหมาย ภาพยนตร์ เท่านั้น
 6. คลิก ไป

 เคล็ดลับ   คุณอาจต้องเปลี่ยนคำที่ใช้ในการร้องขอคลิปวิดีโอของคุณใหม่จนกว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงไปยังแฟ้มวิดีโอจากงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถเชื่อมโยงแฟ้มวิดีโอหรือภาพยนตร์ที่อยู่ภายนอกจากงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ของคุณได้ ด้วยการเชื่อมโยงวิดีโอของคุณ คุณสามารถลดขนาดของงานนำเสนอของคุณได้

 สิ่งสำคัญ   โปรดตรวจสอบว่าคุณได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของก่อนที่คุณจะทำการเชื่อมโยง ใช้ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังวิดีโอจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ภาพนิ่ง ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มแฟ้มวิดีโอหรือแฟ้ม GIF แบบเคลื่อนไหว
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ
 3. คลิก วิดีโอจากแฟ้ม ค้นหาตำแหน่งและคลิกแฟ้มที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป
 4. บนปุ่ม แทรก ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

 สิ่งสำคัญ   เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้ ควรคัดลอกวิดีโอไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ แล้วเชื่อมโยงไปยังวิดีโอเหล่านั้นจากที่นั่น

เชื่อมโยงไปยังแฟ้มวิดีโอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงไปยังแฟ้มวิดีโอบนเว็บไซต์

คุณสามารถเชื่อมโยงกับแฟ้มวิดีโอบนไดรฟ์ในเครื่องของคุณ หรือแฟ้มวีดีโอที่คุณได้อัปโหลดไปไว้บนเว็บไซต์ เช่น YouTube หรือ hulu ได้ สำหรับคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงไปยังวิดีโอบน YouTube ให้ไปที่

 สิ่งสำคัญ   โปรดตรวจสอบว่าคุณได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของก่อนที่คุณจะทำการเชื่อมโยง ใช้ หรือเผยแพร่เนื้อหา (ที่คุณไม่ได้สร้างเอง) ที่มีลิขสิทธิ์

 1. บนแท็บ ภาพนิ่ง ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มแฟ้มวิดีโอ
 2. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่เว็บไซต์ที่มีวิดีโอที่คุณต้องการจะเชื่อมโยง เช่น YouTube หรือ hulu
 3. บนเว็บไซต์ ให้ค้นหาตำแหน่งวิดีโอ แล้วค้นหาและคัดลอกโค้ด ฝังตัว

 หมายเหตุ   เว็บไซต์ส่วนมากที่มีวิดีโอจะมีโค้ดฝังตัว แม้ว่าตำแหน่งของโค้ดฝังตัวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละเว็บไซต์ และบางวิดีโอก็ไม่มีโค้ดฝังตัว คุณจึงไม่สามารถทำการเชื่อมโยงวิดีโอเหล่านั้นได้ และเพื่อความกระจ่าง แม้จะเรียกว่า 'โค้ดฝังตัว' อันที่จริงแล้ว คุณกำลังทำการเชื่อมโยงไปยังวีดีโอ และไม่ได้ทำการฝังวิดีโอลงในงานนำเสนอของคุณ

ตัวอย่างเช่น ที่ด้านล่างนี้ ใน YouTube ให้คลิก ใช้ร่วมกัน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โค้ดฝังตัวเก่า คลิก ฝัง แล้วคัดลอกโค้ดฝังตัว

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย 'ใช้โค้ดฝังตัวเก่า'

 1. กลับมาที่ PowerPoint บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ
 2. คลิก วิดีโอจากเว็บไซต์
 3. ในกล่องโต้ตอบ วิดีโอจากเว็บไซต์ ให้วางโค้ดฝังตัว แล้วคลิก แทรก
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010