การทำซ้ำภาพเคลื่อนไหวด้วยตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

ใน Microsoft PowerPoint 2010 คุณสามารถคัดลอกภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยการใช้ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

ตัวอย่างจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่คัดลอกจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง

รูปภาพ 1  ตัวอย่างซึ่งภาพเคลื่อนไหวที่มีเส้นทางการเคลื่อนไหวจากสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินจะถูก “คัดวาง” หรือคัดลอกลงในวงกลมสีเขียว

เมื่อต้องการคัดลอกภาพเคลื่อนไหว ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกวัตถุที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการคัดลอก
  2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว
    แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
    เคอร์เซอร์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปโดยจะแสดงในลักษณะต่อไปนี้
    เคอร์เซอร์ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว
  3. บนภาพนิ่ง ให้คลิกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010