การเอาพื้นหลังรูปภาพออก

คุณสามารถเอาพื้นหลังออกจากรูปภาพเพื่อเน้นหรือทำให้เนื้อหาของรูปภาพเด่นชัด หรือเอารายละเอียดที่เบี่ยงเบนความสนใจออกไปได้

ดอกไม้ที่มีใบไม้เป็นพื้นหลัง

รูปภาพต้นฉบับ

ดอกไม้ที่เอาพื้นหลังออกแล้ว

รูปภาพเดียวกันที่เอาพื้นหลังออกแล้ว

คุณสามารถใช้การเอาพื้นหลังออกอัตโนมัติหรือคุณสามารถลากเส้นเพื่อระบุว่าพื้นที่ใดของพื้นหลังรูปภาพใดที่ต้องการคงไว้และพื้นที่ใดที่ต้องการเอาออก

ดอกไม้ที่มีการทำเครื่องหมายพื้นหลังที่จะเอาออก

รูปภาพต้นฉบับที่แสดงเส้นการเอาพื้นหลังออก

 สิ่งสำคัญ   การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของแฟ้มจะเปลี่ยนจำนวนรายละเอียดที่เก็บไว้ที่รูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการบีบอัด รูปภาพสามารถมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมก่อนที่ถูกบีบอัด ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควร บีบอัดรูปภาพ และบันทึกแฟ้ม ก่อนที่จะเอาพื้นหลังออก คุณสามารถทำซ้ำการบีบอัดแม้หลังจากบันทึกแฟ้มแล้ว ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ปิดโปรแกรมที่คุณกำลังทำงานนี้อยู่ถ้าการบีบอัดและการเอาพื้นหลังออกมีลักษณะที่คุณไม่ต้องการ

  1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเอาพื้นหลังออกจากภาพ
  2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิกปุ่ม การเอาพื้นหลังออก

Ribbon ของ Office 2010

กลุ่ม การเอาพื้นหลังออก บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ การเอาพื้นหลังออก หรือ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกและเปิดแท็บ รูปแบบ

  1. คลิกหนึ่งในตัวจัดการบนเส้นตัวอักษรวิ่ง แล้วลากเส้นเพื่อว่าจะมีส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการคงไว้และไม่รวมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่คุณต้องการเอาออก

ดอกไม้ที่มีการทำเครื่องหมายพื้นหลังที่จะเอาออก

รูปภาพที่แสดงเส้นและตัวจัดการการเอาพื้นหลังออก

ในหลายกรณี คุณสามารถได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมโดยการทดลองกับตำแหน่งและขนาดของเส้นตัวอักษรวิ่ง

  1. ถ้าจำเป็น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
    • ถ้าต้องการระบุว่าส่วนใดของรูปภาพที่คุณไม่ต้องการเอาออกโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ลากเส้นเพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่ที่ต้องการคงไว้
    • ถ้าต้องการระบุว่าส่วนใดของรูปภาพที่คุณต้องการเอาออกนอกเหนือจากส่วนที่ทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติแล้ว ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออก

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่คุณได้ทำเครื่องหมายด้วยเส้นแล้วว่าจะคงไว้หรือจะเอาออก ให้คลิก ลบการทำเครื่องหมาย แล้วคลิกที่เส้นเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่

Ribbon ของ Office 2010

กลุ่ม ปรับปรุง บนแท็บ การเอาพื้นหลังออก
  1. คลิก ปิดและคงการเปลี่ยนแปลงไว้ ในกลุ่ม ปิด

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการเอาพื้นหลังออกอัตโนมัติ ให้คลิก ปิดและละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ในกลุ่ม ปิด

คุณสามารถ เพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เงา การสะท้อนและเรืองแสง ในรูปภาพที่คุณเอาพื้นหลังออก ลักษณะพิเศษเหล่านี้จะนำมาใช้เฉพาะกับรูปภาพที่สามารถมองเห็นได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเงาไปใช้กับรูปภาพ เฉพาะส่วนของรูปภาพที่คุณคงไว้เมื่อคุณเอาพื้นหลังออกเท่านั้นที่จะทอดเงาออกมา

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณใช้ PowerPoint คุณยังคงสามารถ บันทึกรุ่นเดิมของรูปภาพ แม้หลังจากที่คุณได้เอาพื้นหลังออกจากรูปภาพแล้ว

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010