การครอบตัดรูปภาพ

คุณสามารถใช้เครื่องมือการครอบตัด (การครอบตัด (crop): การขลิบขอบแนวตั้งหรือแนวนอนของวัตถุ ปกติรูปภาพจะถูกครอบตัดเพื่อเน้นความสนใจไปยังพื้นที่ที่ต้องการ)ที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อตัดแต่งและเอารูปภาพส่วนที่ไม่ต้องการออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รูปภาพมีลักษณะตามที่คุณต้องการและทำให้เอกสารของคุณดูโดดเด่น เมื่อต้องการเอาพื้นหลังของรูปภาพออก ให้ดูที่ การเอาพื้นหลังของรูปภาพออก

คุณต้องการทำสิ่งใด


ภาพรวมของการครอบตัด

การครอบตัด (การครอบตัด (crop): การขลิบขอบแนวตั้งหรือแนวนอนของวัตถุ ปกติรูปภาพจะถูกครอบตัดเพื่อเน้นความสนใจไปยังพื้นที่ที่ต้องการ)จะเอาพื้นที่ของรูปภาพ (รูปภาพ: แฟ้ม (เช่น แฟ้มเมตา) ที่คุณสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มและจัดการกับแฟ้มเสมือนเป็นวัตถุสองวัตถุขึ้นไป หรือแฟ้มที่เป็นวัตถุเดียว (เช่น บิตแมป))ออกหรือปิดบังส่วนที่คุณไม่ต้องการแสดงด้วยการลดขอบในแนวตั้งหรือแนวนอน การครอบตัดมักใช้ในการซ่อนหรือตัดแต่งส่วนของรูปภาพเพื่อเน้นหรือเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก

ขณะนี้ คุณลักษณะการครอบตัดได้รับการปรับปรุงใหม่ ทำให้คุณสามารถครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง หรือครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาว (อัตราส่วนกว้างยาว: อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของรูปภาพ อัตราส่วนนี้จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการปรับขนาดของรูปภาพ)ของรูปภาพทั่วไปได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างก่อนและหลังการครอบตัด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด
 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ครอบตัด

รูป Ribbon ของ PowerPoint

กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ ใน PowerPoint

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านนั้นเข้ามาข้างใน
  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน
  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน
 2. เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งครอบตัด ให้เลื่อนพื้นที่ครอบตัด (โดยการลากขอบของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการครอบตัด) หรือเลื่อนรูปภาพ
 3. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

 หมายเหตุ 

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพคือโดยการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งโดยอัตโนมัติตามลักษณะทางเรขาคณิตของรูปร่างนั้น โดยยังคงรักษาสัดส่วนของรูปภาพไว้

 1. เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

ถ้าคุณต้องการครอบตัดรูปภาพหลายรูป คุณต้องครอบตัดตามรูปร่างเดียวกัน เมื่อต้องการครอบตัดเป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ครอบตัดรูปภาพแยกกัน

 1. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

รายการหลังจากคลิกปุ่ม ครอบตัด

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. คลิก ครอบตัดตามรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัดตาม

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพเดียวกันมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ทำสำเนารูปภาพนั้นอย่างน้อยหนึ่งสำเนา แล้วครอบตัดรูปภาพแต่ละรูปตามรูปร่างที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

คุณอาจต้องการครอบตัดรูปภาพตามรูปถ่ายหรืออัตราส่วนกว้างยาว (อัตราส่วนกว้างยาว: อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของรูปภาพ อัตราส่วนนี้จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการปรับขนาดของรูปภาพ)ทั่วไป เพื่อให้รูปภาพนั้นมีขนาดพอดีกับกรอบรูปได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เห็นสัดส่วนของรูปภาพเมื่อทำการครอบตัดด้วย

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป
 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

รายการหลังจากคลิกปุ่ม ครอบตัด

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. ชี้ไปที่ อัตราส่วนกว้างยาว แล้วคลิกอัตราส่วนที่คุณต้องการ
 2. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง

เมื่อต้องการเอาบางส่วนของรูปภาพออก แต่ยังคงเติมรูปร่างด้วยรูปภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณควรเลือก เติม เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ขอบบางส่วนของรูปภาพอาจไม่ปรากฏ แต่อัตราส่วนกว้างยาว (อัตราส่วนกว้างยาว: อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของรูปภาพ อัตราส่วนนี้จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการปรับขนาดของรูปภาพ)ของรูปภาพต้นฉบับจะยังคงเหมือนเดิม ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพทั้งรูปพอดีภายในรูปร่าง คุณควรเลือก จัดพอดี อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะยังคงเหมือนเดิม

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง
 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

รายการหลังจากคลิกปุ่ม ครอบตัด

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. คลิก เติม หรือ จัดพอดี
 2. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

แม้ว่าคุณจะครอบตัด (การครอบตัด (crop): การขลิบขอบแนวตั้งหรือแนวนอนของวัตถุ ปกติรูปภาพจะถูกครอบตัดเพื่อเน้นความสนใจไปยังพื้นที่ที่ต้องการ)บางส่วนของรูปภาพไปแล้วก็ตาม ส่วนที่ครอบตัดนั้นจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มรูปภาพอยู่ คุณสามารถลดขนาดแฟ้มได้ด้วยการเอาส่วนที่ครอบตัดนี้ออกจากแฟ้มรูปภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นส่วนของรูปภาพที่คุณได้เอาออกแล้วด้วย

 สิ่งสำคัญ   การกระทำนี้ไม่สามารถเลิกทำได้ ดังนั้น คุณควรทำสิ่งนี้หลังจากแน่ใจแล้วว่าคุณได้ทำการครอบตัดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตามที่ต้องการแล้ว

 1. คลิกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการละทิ้งข้อมูลที่ไม่ต้องการ
 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ

รูป Ribbon ของ PowerPoint

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. ภายใต้ ตัวเลือกการบีบอัด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

 เคล็ดลับ   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดแฟ้มรูปภาพและการบีบอัดรูปภาพ ให้ดูที่ การลดขนาดแฟ้มรูปภาพ

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010